Redaktören

”Bereden väg för Herran.” Så har många av oss säkert sjungit nu Första Advent. Advent är julens förberedelsetid – och då inte bara när det gäller inköp av julklappar, julstädning och andra yttre bestyr. Advent vill också vara en tid för stilla förberedelser, då våra inre ögon ser fram emot att fira julnattens stora under, julgåvan Kristus.

Med advent börjar ett nytt kyrkoår. Att förstå Kyrkans heliga år och leva med i dess rikedom är något som kan berika troslivet. I detta nummer skriver Tord Nordblom om kyrkoårets logik och välsignelse (sid. 4–6).

Två artiklar tar upp teman som är särskilt aktuella i advent och jultid. Mats Giselsson har funderat kring Johannes Döparens liv och budskap. Johannes Döparen är i fokus för texterna på 3 S i Advent. Men hans uppmaningar till omvändelse och till att se framåt mot Jesus stämmer väl med hela adventstidens karaktär. Under rubriken ”Ropet från vildmarken” läser vi om Johannes Döparen (sid. 20–21).

Lars-Åke Nilsson skriver om Inkarnationen, d.v.s. det stora julundret att Gud blir människa i Jesusbarnet. Det är i sanning något förunderligt, väl värt att stanna upp inför (sid. 15–16).

På tidningens baksida finner vi kyrkofadern Efraim Syrierns meditation över inkarnationens hemlighet.

Utöver detta får vi inblick i missionsverksamhet av olika slag. Det gäller såväl KUM (Kristna Ungdomsförbundets i Sydsverige Musikförening) som MBV:s mission i Eritrea och Kenya.

Lena A-Artman skriver om den svåra konsten att förlåta varandra. Varje kristen vet av erfarenhet att det inte alltid gör sig självt. Bitterheten vill ta överhanden, och att förlåta sin medmänniska är ibland ett hårt arbete och kan ta lång tid. Ändå står Guds Ords uppmaning där så tydlig till oss: ”Förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er” (Ef. 4:32). Lenas artikel vill ge värdefull hjälp i det horisontella förlåtelsearbetet (sid. 12–14).

Så hoppas vi i redaktionen att detta 28-sidiga nummer blir till glädje för läsarna. Vi vill tacka er för det år som snart har gått och önska er en Välsignad Julhelg och ett Gott Nytt År. Om inte Herren kommit tillbaka dessförinnan, utkommer ett nytt nummer av Till Liv i början av januari. En ny årgång med samma inriktning, men med några förändringar. Väl mött då!

Fredrik Carlsson, redaktör

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan