Vandra i ljuset!

Bön: Herre, vår Gud, du som lät stjärnan leda hedningarna till din Sons krubba, låt ditt ljus gå upp för alla jordens folk, så att hela världen får se din härlighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Jesus säger: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” Joh. 8:12.

Det är mörkt i vår värld. Många människor ser inte något ljus alls i tillvaron. Profeten Jesaja vittnar om att ”mörker övertäcker jorden och töcken folken”. Allvarligt beskriver Herren Jesus ”domen” – att ”människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda” Joh. 3:19.

I den beskrivningen är du och jag med. När Guds Ords ljus får lysa in i våra hjärtan, avslöjas den hemligaste synd och vi står dömda inför en helig och rättfärdig Gud.

Men Jesaja profeterar och säger också, att det inte skall ”vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. Ty ett barn blir oss fött och en Son blir oss given.” ”I honom var liv och livet var människornas ljus.” Joh. 1:4.

Johannes döparen skulle bereda väg för Jesus. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. ”Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset” Joh. 1:7. Om Johannes säger Jesus att han var den störste av kvinna född och fortsätter: ”Han var en lampa som brann och lyste och en kort tid ville ni glädja er i hans ljus. Själv har jag ett vittnesbörd som är förmer än Johannes vittnesbörd” Joh. 5:35–36. ”Jag är världens ljus. Den som tror på mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Jesus har i sin nåd kallat dig och mig från mörkret till sitt underbara ljus. Tänk, vilken nåd att vi ännu i Bibeln får läsa att ”ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det” Joh. 1:5.

Jesus har ”frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.” (Kol. 2:13.) Tänk, att få ha medborgarskap i detta rike, där Jesus själv är solen, ljuset och friden! Och detta rike finns mitt i denna mörka värld. Det strålar fram i ”nattens” mörker.

I en av episteltexterna för Trettondedagen säger Paulus att det finns människor som ”inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild” 2 Kor. 4:4. Varför inte? Därför ”att den här tidsåldern har förblindat de otroendes sinnen”. Inte hör väl du till den grupp som är förblindad av denna tidsålder och allt vad den har att bjuda – självförverkligande, karriär, förmögenhet, hus, gods och gårdar?

Episteltexten avslutas med orden: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.” Nu vill Jesus att detta underbara ljus ska få spridas även i ditt av synd förmörkade hjärta. Detta kan ske genom Guds Ord och Guds Ande, inte på något annat sätt.

”Jag är världens ljus”, säger Jesus. ”Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” Följ Jesus i Ordet. Där har du livets ljus.

Carlåke Söderlind predikant, Docksta

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan