Minnesvärd teologisk konferens i Kenya

Den 16–19 februari hölls en internationell konferens i den Evangelisk-Lutherska Kyrkans i Kenya (ELCK) teologiska seminarium på Matongo. Ämnet för konferensen hade hämtats från orden i 1 Joh. 5:7: Det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet. Drygt 150 delegater med anknytning till olika evangelisk- lutherska sammanhang från inte mindre än 15 länder (tio från Afrika och fem från Europa / Amerika), huvudsakligen präster, fick ta del av givande bibelstudier och undervisning i följande ämnen: ”Kristi försoning och nådens medel”, ”Guds tveeggade svärd”, ”Dopet och det nya livet”, ”Nattvard, realpresens och liturgi”, ”Nyckelmakten” och ”Kristus – Skriftens centrum”. Dessutom diskuterades två aktuella teman: ”Attack mot Bibeln – om homosexualitet” och ”Lutherdom i Afrika av idag”.

För mig som utsänd MBV-delegat blev konferensen en unik händelse. Representanter från våra tre samarbetskyrkor i Afrika (Eritrea, Etiopien och Kenya) fick mötas till gemensam uppbyggelse och rika möjligheter att knyta nya kontakter med medarbetare från olika evangelisk-lutherska kyrkor i Afrika. Evangelium – budskapet som uppbygger och förenar är sammanfattat i apostelns ord: Detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son (1 Joh. 5:11).

ROLAND GUSTAFSSON
MBV:s missionsföreståndare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan