Recension

Han är vår frid CD med ungdomskören Glädjebud (GB0101)

Det är glädjande med en ny och innehållsrik inspelning – denna gång från ungdomar kring Missionsgården Fridhem i Västerbotten. CD:n innehåller 15 väl valda sånger. Musikaliskt och framför allt textmässigt är materialet väl genomtänkt och avvägt. Här blandas nya och gamla texter och melodier om varandra.

Det som känns mest upplyftande är de sånger som körens medlemmar själva skrivit musik till. Särskilt nytt liv får klassiker som ”Jag har en vän så huld, så mild, så tålig” och ”Alla dagar är han nära” i nya klanger.

Texterna vill påminna och vittna om trygghet och tröst hos Jesus och uppmana till att låta honom komma in i hjärtat – ”Låt Jesus få älska dig!” Flera gånger lyfts bön och mission fram.

Vårt grannland Norge har bidragit med en stor del av textmaterialet, som i de flesta fall översatts till svenska.

Musikaliskt varieras skivan med solister, à capella-sång, instrumentrikedom med oboe, munspel, fiol, flöjt, trumpeter, gitarrer och piano. Kören, som leds av Johan Åström, har ett mjukt och ödmjukt men samtidigt klart och ärligt uttryck.

Detta är en skiva att verkligen ge tid åt. Budskapet är så starkt. (”Du är bjuden till bröllop i himlen. Det är du som ska vara Hans brud!” Hör i dag, när han sänder dig bud!”) Det bör man inte slölyssna till; det är verkligen värt att ägna full uppmärksamhet. Dessutom lyfter musiken fram texten, vilket ger innehållet en ännu större helhet.

Karna Persson musikterapeutstud, Stockholm

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan