Recension

Om Gud av Jonas Gardell.

Norstedts.

Jonas Gardell är en mycket uppmärksammad komiker och författare. Och ett av mina största intressen är Gamla testamentet. Det är alltså med viss förväntan jag avsätter en eftermiddag åt att läsa Gardells redan mycket omtalade bok Om Gud, som kommit nu i vår. Och jag blir inte besviken – på läsupplevelsen! Det finns ett flyt i språket som gör boken lättläst, och för att vara lekman är Gardell oerhört påläst!

Efter det att Om Gud kom ut har Gardell ofta synts i TV-rutan och svarat på frågor om Gud och kristen tro. Han har för många blivit en slags andlig guru och därför är det angeläget att se vad han egenligen säger i sin bok.

Frågan Gardell söker svar på är om hans barnatro fortfarande håller. Älskar Gud verkligen mig? Man märker att frågan bottnar i en djup personlig kamp hos Gardell. Som en av Sveriges största gayikoner har han råkat ut för att kristna skrikit åt honom: ”Gud hatar och förbannar dig!” Så vad gör Gud – älskar han oss eller hatar han oss?

För att få svar på frågan söker sig Gardell till den moderna religionsvetenskapen. Enligt religionskritiken utvecklas gudsbilden i GT – människorna i Bibeln hade i olika tider och situationer behov av olika gudsbilder! Gardell försöker i sin bok göra teologi av bibelkritiken. Och visst finns det gott om intressanta fakta i Om Gud. Men Gardell tvekar inte att tolka fakta så att det passar hans syften. Abraham blir ett viljelöst offer, Josef en arrogant och känslolös streber, David en skenhelig maktmänniska, som är beredd att gå över lik. Och Gud blir schizofren!

Från början var Gud enligt Gardell en stamgud som vandrade från lägerplats till lägerplats. Han var identisk med kananéernas höggud El. Men när vi kommer fram till Mose möter vi en annan slags gud, Jahve. Jahve är enligt Gardell en fruktansvärt blodtörstig krigargud, psykotisk och hatisk. Han njuter av att döda och kräver ständigt nya offer. Inte förrän under den babyloniska fångenskapen börjar Guds barmhärtiga och kärleksfulla sida att utvecklas.

Så svaret på frågan är att Gud både älskar och hatar beroende på vilken bild av Gud vi väljer! ”Att jämka samman dem är omöjligt. De stammar från helt olika utvecklingsskeden i människans Gudsförståelse. Vi måste välja mellan dem. Vi måste bestämma oss för vilken linje vi vill följa, vilken väg vi tror leder fram till Gud.” (s. 189-190.)

Gardell har säkert en poäng i att människor har haft olika bilder av Gud i olika tider och situationer, men judar och kristna har alltid hävdat att det är samme Gud vi möter i hela GT! Problemet är att Gardell fullständigt missar det frälsningshistoriska perspektivet. För honom är alla människor som drabbas av Guds vrede oskyldiga offer. Guds vrede mot synden blir hos Gardell rätt och slätt ondska. Men i klassisk kristen tro är Guds vrede en konsekvens av människornas synd. I GT möter vi både Guds vrede och Guds kärlek. Dessa båda storheter går som parallella linjer från syndafallet ända fram till Golgata. Där på korset sammanstrålar Guds vrede och Guds kärlek – det är inte schizofreni, det är nåd!

Fredrik Hector, ungdomsledare på Strandhem och teol.stud.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan