Redaktören

Herren lever! Jubla och triumfera – han har uppstått! Hans gärning på korset godkändes av Gud – han tog verkligen bort vår synd, och uppståndelsen är för oss beviset på detta. Han har besegrat döden som den förste, och de som är förenade med honom genom dopet och tron kan se fram emot att få del av hans uppståndelse, följa honom efter och uppstå till samma eviga liv. Och i väntan på vår uppståndelse har vi en levande Herre som ständigt är vid vår sida, som möter oss i sitt Ord och i sakramenten, och därigenom redan nu planterar det nya eviga livet i oss. Herren lever – underbara ord!

Flera bidrag i detta nummer lyfter fram påskhelgens oerhörda budskap. Bl.a. har vi låtit trycka en äldre artikel från 1913 av Per Hultén – en av Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners tidiga centralgestalter. Han låter israeliternas slaktande och ätande av påskalammet just före uttåget ur Egypten (2 Mos. 12) bli till en god själavårdande förkunnelse om Jesu verk under den första kristna påsken. (s. 7–8).

Efter att ha varit i Etiopien på besök ger Bengt Hjort, tidigare missionär, oss en intressant och levande skildring med nyttiga reflektioner (s. 16–18). Befolkningstillväxt, fattigdom, AIDS, Islams frammarsch – och så väckelse i kyrkorna!

Om föräldrars viktiga och svåra uppgift att förmedla tron till sina barn skriver prästen och flerbarnspappan Gunnar Eriksson en artikel ”Den innersta missionen”. Som ett utmärkt komplement till den kom i dagarna ett uppmuntrande bidrag till Öppet Forum om familjeandakten. Läsvärda båda två! Se s. 10–12.

Har du frågor av själavårdskaraktär, så skicka gärna in dem (anonymt om du vill) till redaktionen. Dina frågor och din brottning är ofta densamma som andras – svaren i Till Liv blir ofta många till hjälp!

Den här månadens ledarlika artikel I fokus är skriven av Petter Kollberg. Han arbetar som läkare i Halmstad, och är kallad som predikant av Evangelisk-Luthersk Mission sydväst (ELMsv).

Kristus är uppstånden! – Ja, han är sannerligen uppstånden!

Fredrik Carlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan