Den bästa brottsförebyggande faktorn

För en tid sedan hörde jag på radion att bruket av lugnande medel bland förskolebarn i USA ökat markant. Rohypnol och Ritalina, dvs. amfetamin, ges till stökiga barn, ja, t.o.m. till fyraåringar, som över huvud taget inte har någon diagnos.

För en tid sedan hörde jag på radion att bruket av lugnande medel bland förskolebarn i USA ökat markant. Rohypnol och Ritalina, dvs. amfetamin, ges till stökiga barn, ja, t.o.m. till fyraåringar, som över huvud taget inte har någon diagnos. Det är framför allt livliga pojkar som medicineras. Hillary Clinton lär ha sagt att dessa barn förmodligen skulle må bättre av att få kramar.

Vi kan betrakta det som fastslaget att livets början är helt avgörande för dess fortsättning och slut. Vi behöver inga statistiska belägg för att konstatera att en otrygg barndom bäddar för ett liv där människan söker kompensation för grundläggande behov som inte blev tillfredsställda i barndomen.

När professorn i kriminologi Leif G W Persson var i Sollentuna för några år sedan, frågade jag honom vad som är den viktigaste brottsförebyggande faktorn.

– Att ha rätt föräldrar, svarade han utan att tveka.

– Vill du med det säga att familjen är den viktigaste brottsförebyggande faktorn? fortsatte jag. Han svarade ja.

Samhälle och kyrkor borde därför göra allt för att värna om trohet, trygghet och stabilitet i familjen. Men detta krav avvisas ibland med hånfullhet som reaktionärt i vår tid, då partnerbyte framhålls som det normala och framträdande politiker kan skrika ”Död åt familjen!” utan att det väcker någon större uppmärksamhet bland de breda massorna.

Varje kommun med självaktning har numera ett Brottsförebyggande Råd. Så har även Sollentuna. Jag hade förmånen att på en företagarfrukost i Sollentuna informera ett stort antal företagare om kommunens brottsförebyggande arbete. För att illustrera vad som egentligen är den allra viktigaste brottsförebyggande faktorn berättade jag följande historia.

En fattig, illegal invandrare i Kalifornien hittade en dag ett paket, som ramlat från en lastbil. Ingen såg när paketet föll ur bilen, och ingen iakttog heller mannen när han tog upp det. Han öppnade paketet och fann att det innehöll en mycket stor summa pengar. Det fanns ingen adresslapp eller något annat igenkänningstecken på paketet. Mannen ville dock inte behålla pengarna utan gick med dem till närmaste polisstation. Polisen blev oerhört förvånad över att han inte behållit pengarna.

– Varför i all världen lämnar du in pengarna? Ingen har ju saknat dem. Dessutom befinner du dig ju illegalt i landet. Du riskerar att bli hemskickad.

– Jag kan inte behålla pengarna för mitt samvetes skull, svarade mannen. Jag har en kristen uppfostran.

Många gånger får man i dag en känsla av att det är viktigare att vara en vinnare än att vara hederlig. Då behövs ett motgift – ett öppet och vaket samvete. Ett sådant samvete tror jag är den allra viktigaste brottsförebyggande faktorn, avslutade jag.

För egen del vill jag instämma i sångens ord: ”Håll sinnet vaket, ärligt! Därtill är jag för svag.”

Sonia Lunnergård kommunalråd, Sollentuna

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan