Recension

Luthers lilla katekes – med en förklaring för vuxna och barn

Martin Luthers lilla katekes är en pärla bland kristen litteratur, alldeles för värdefull för att glömmas bort. Nu har Biblicums förlag gett ut Lilla katekesen på modern svenska med en omfattande förklaring utarbetad av professor David P. Kuske (Wisconsin-synoden). Förklaringsdelen påminner om den katekesutveckling som vi är vana vid från 1878 men är betydligt mer omfångsrik. (Boken är på hela 384 sidor!) Till största delen beror detta på rikedomen av bibelcitat. Jag hade föredragit en mindre omfattande bok, med bara ett par citat utskrivna och övriga angivna. För exempelvis konfirmander är det en fördel att själva få slå upp och så bli hemmastadda i Bibeln.

Boken innehåller en del förklarande helsides-illustrationer, som många gånger är mycket bra. De hade gärna fått vara fler! Då hade boken blivit mer användbar bland unga i konfirmandåldern, som i dag är vana vid rikt illustrerade läroböcker.

Frågorna är bra ställda och svaren klargörande. Intressant att möta samma innehåll som i den katekesutveckling vi är vana vid, men med nya koncisa och precisa formuleringar. En del nya frågor som blivit aktuella med tiden är upptagna, som Bibelns syn på samboende, homosexualitet och att enligt Guds Ord endast män skall vara herdar i församlingen.

Positivt är också de stycken som är infogade lite här och var för att förklara termer och seder i kyrkan. Ibland märks det dock att katekesen är utgiven i samarbete med Lutherska Bekännelsekyrkan, exempelvis i det avsnitt som beskriver kyrkoåret, vilket inte är riktigt likadant som Svenska kyrkans.

Bak i boken finns ett bra register och ordförklaringar – det har jag ibland saknat i 1878 års katekesutveckling.

En värdefull bok, men lite för omfattande och svårtillgänglig för att vara användbar bland konfirmander i församlingar i Svenska kyrkan. Möjligen kan den fungera på ett konfirmationsläger eller som lärobok i någon baskurs i troslära på en bibelskola. Eller varför inte i en vuxenstudiegrupp av något slag?

Fredrik Carlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan