Om änglar kunde tala, recension

Av Torgny Wirén. Förlaget Trots Allt. 382 sid. Pocket.
Ett människoliv och en skyddsängel. Ängeln finns alltid med och ser allt. Tänk dig sedan att ängeln talade till oss. Vilken historia vi skulle kunna få höra! Allt skulle finnas med: känslor, upplevelser, betydelsefulla och avgörande händelser.
Om änglar kunde tala är en roman om Frank Lindholm och hans fängslande livsöde. Ur skyddsängelns perspektiv berättar Torgny Wirén många små episoder, sammansatta till en kronologisk berättelse om Franks liv. Läsaren får se en skymt av Franks uppväxt och leds sedan direkt in i en ung människas kamp med frågan om Guds existens. Snart bekänner sig huvudpersonen som kristen och berättelsen dras in i ett crescendo. Sommarjobb, militärtjänstgöring och läkarstudier är bara början på Franks livsvandring. Men det är också här som bokens största problem ligger. Att beskriva en ung människas väg in i vuxenlivet på några hundra sidor är en oerhört komplicerad uppgift, och ibland känns det som om berättelsen bara skummar lätt på ytan. Trots att författaren håller samman berättelsen med skickligt valda episoder kommer man inte huvudpersonen in på livet. Ett genomgående tema är Guds ledning. Boken ger bra undervisning om vikten av att vara öppen för det Gud vill.
Hela boken är fylld av dolda levnadsråd. Problem för problem ur en kristens liv tas upp. Kampen som en kristen har att kämpa, den syndiga människans egoistiska baktankar i tjänandet och hennes misstag som aldrig någonsin går att gottgöra, utan bara kan förlåtas. Betydelsen av att regelbundet läsa Bibeln och be poängteras och man får även följa Frank när han gradvis inser behovet av ett andligt hem och en gemenskap med kristna bröder och systrar. Man får på ett naturligt sätt se hur det kristna känslomässiga livet åker berg- och dalbana genom livets olika skeenden. Relationen mellan man och kvinna beskrivs rakt och naturligt och på ett moget och målande sätt. En så naturlig inställning till ämnet bland fler kristna skulle kunna hjälpa många ungdomar. Den här boken gör inte anspråk på att vara något litterärt mästerverk. Den vill bara berätta om en vanlig kristen människa och på så sätt vara Guds kyrka till hjälp och inspiration. Franks offer för Gud och hans allt mer nitiska tjänande ger en välbehövlig tankeställare.
Ur ängelns perspektiv lyfts också det eviga perspektivet fram. Livets korthet och samtidigt dess stora betydelse står plötsligt fram klarare än förut.
Skolprästen från Jönköping har sålunda lyckats med sin bok och huvudpersonens kamp och liv går lätt att applicera på ens eget. Genom Wiréns möte med ungdomar under flera år har han fått stoff att skriva en bok som kommer att vara en hjälp för många människor.

Thomas Johansson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan