Nödlidande människor finns vid din dörr

Media har under januari månad haft goda råd om hur vi kan bli av med de extra kilon som julmaten förorsakat. Men det finns också helt andra tongångar – torka och hungersnöd drabbar bl.a. Etiopien och Eritrea!

Media har under januari månad haft goda råd om hur vi kan bli av med de extra kilon som julmaten förorsakat. Men det finns också helt andra tongångar – torka och hungersnöd drabbar bl.a. Etiopien och Eritrea! Upp emot 15 miljoner människor behöver livsmedelshjälp för att undgå den värsta svältkatastrofen sedan 1984 (se även sidorna 2 och 7). Nödlidande människor finns vid din dörr!

Åren 1984–1985 drabbades åtta miljoner etiopier, med en befolkning på 45 miljoner, av svältkatastrofen. Upp emot en miljon människor dog. Inte på grund av krig, översvämning, epidemier, el. dyl. utan av den enda orsaken att det inte fanns mat att tillgå! Många av oss kommer ihåg TV-bilderna.

I dag hotas Etiopiens 69 miljoner invånare av en ny svältkatastrof. Man befarar att drygt elva miljoner kommer att drabbas. Situationen i Eritrea är också allvarlig. Hur många som kommer att dö beror på nödhjälpens omfattning och hur snabbt den når fram.

Hur kan då du och jag hjälpa de nödlidande? Den frågan är viktig, men inte så enkel att besvara. De Lutherska Kyrkorna i Etiopien och Eritrea har ingen vana att förmedla hjälp i större skala. Många har därför sänt sina gåvor genom organisationer som har specialiserat sig på nödhjälp – det har nog varit riktigt!

 

Hur kan jag hjälpa i dag?

Det kan du göra genom att ge din gåva till Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners (MBV) insamling till de svältdrabbade i Etiopien och Eritrea (MBV:s postgiro: 5 58 43-7 – använd gärna bifogat inbetalningskort)! Det är fullt möjligt att förmedla hjälpen på ett betryggande sätt genom MBV:s samarbetskyrkor i Etiopien och Eritrea. Kyrkorna kommer att överlämna de insamlade medlen till statliga instanser som punktinsatser i ländernas nödhjälpsarbete. MBV:s styrelse har beslutat att i första omgången starta en insamling på 100 000 kronor till de drabbade i Etiopien (80 000 kronor) och Eritrea (20 000 kronor).

Den hungersnöd som nu är på väg, bl.a. på grund av uteblivna regn, behöver inte få så allvarliga följder som åren 1984–1985. Beredskapen är i dag mycket bättre och hjälpen kan distribueras mer effektivt. Frågan är bara om det kommer tillräckligt med hjälp?

När detta ärende behandlades vid missionsrådets sammanträde den 11 januari påbörjade ledamöternastrax före lunch själva insamlingen. Värdet av en eller flera svenska lunchmåltider räcker till mycket mat i Etiopien och Eritrea! Hur många måltider vill du skänka?

Paulus skriver till församlingen i Korint: ”Den som sår sparsamt skall också skörda sparsamt, och den som sår rikligt skall skörda rikligt. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller tvång. Ty Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk” (1 Kor. 9:6–9).

Jesus säger: ”Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta” (Matt. 25:35).

Gud är god mot oss! Han har välsignat oss så att vi kan ge både andlig och lekamlig föda till den som svälter! Tack för din extraordinära gåva till de svältande i Etiopien och Eritrea!

Paul Otto Kjøller, ELM Danmarks representant i MBV:s missionsråd

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan