En öppen dörr till Indien!

Detta var andra gången som jag hade förmånen att besöka vännerna i Indien och BLM (Bethesda Lutheran Ministry). Resan var – liksom min första resa 2011 – mycket givande. Det är en förmån att få besöka ett land vid flera tillfällen och med olika reskamrater, det ger många olika infallsvinklar. Medresenärer denna gång var Peter Storgaard, Benedikte och Olof Nilsson samt qes Mekonnen Geremew.
Numera tror jag att det inte råder några som helst tvivel om att Gud öppnat en dörr för ELM och Scriptura i Indien. Frågan är bara hur denna kallelse ska förvaltas. Vi bad mycket både före, under och efter besöket om att inte förstöra något som redan fungerar. Vi kom ju till ett på många sätt fungerande arbete. De små församlingar vi besökte är som ljus i mörkret ute i småbyarna.

Barnhemmet vill ta emot fler
Navet i arbetet i Indien är barnhemmet i byn Lovakothuru. Ungefär fem kilometer utanför staden Tuni ligger detta BLMs barnhem. Omkring tjugofem barn finns där av olika anledningar. Antingen är de föräldralösa eller så har de fattiga eller sjuka föräldrar. Arbetet som drivs av vännerna i BLM är imponerande. De har en längtan efter att öka antalet barn, men i nuläget hindras detta av brist på utrymme i lokalerna.

Ledarna längtar efter bibelskola
Moses Badda är den tydlige ledaren, med ständigt bistånd från kollegorna Shalem och Sastry. Dessa tre pastorer har gått på ett lutherskt seminarium och sedan kallats och sänts till Lovakothuru; de ger nu kontinuerligt utbildning i den evangelisk-lutherska tron. De längtar efter att få etablera en bibelskola/utbildning i anslutning till BLMs verksamhetsområde – en mycket angelägen satsning. Ledarna uppvisade även denna gång en imponerande planeringsförmåga; besöket var välarrangerat och genomtänkt.

Församlingar i omgivningen
Det verkar finnas ett stort antal kristna församlingar i BLMs omgivning. Sextio församlingar finns dokumenterade. Ungefär tjugofem av dessa har en större närhet till BLM, andra är på väg att närma sig. Församlingarna tycks vara självständiga. BLM försöker på olika sätt att bygga upp en god relation till dessa självständiga församlingar. Öppen­heten verkar vara stor och möjligheterna många till att knyta församlingarna till BLM.
I de flesta församlingar vi besökte är majoriteten kvinnor. Så mycket som 90 % är kvinnor, men bara några få är män. Just kvinnorna upplever en konkret upprättelse genom evangeliet.

Qes Mekonnen – en god resurs
Nytt för denna gång var att en medarbetare från vår samarbetskyrka i Etiopien fanns med, vilket var mycket positivt. Qes Mekonnen hade en naturlig ingång hos BLM och det slog mig flera gånger hur enkelt och okomplicerat han samtalade med vännerna där. Det var även mycket glädjande att se hur generöst han välkomnades. Här har något nytt börjat, och vi kan bara stå och se på när det utvecklas vidare.
Qes Mekonnen predikade enkelt och tydligt ute i församlingarna och han undervisade pastorerna med stor kärlek och omtanke. Även när det gällde framtidsplanerna och hur samarbetet mellan BLM och Sverige ska utformas hade qes Mekonnen värdefulla inlägg utifrån sin rika erfarenhet som rektor vid Teologiska seminariet LTS i Asella. Han har även tillhört ledarskiktet i EELC under många år vilket kom till nytta i samtal med BLM.

Satsa på kvinnorna!
Församlingarna utgörs till så mycket som 90 % av kvinnor. Detta innebär att ELM och Scriptura redan nu i början bör ha en klar handlingsplan för hur vi arbetar med att lyfta dessa kvinnor. Kvinnoarbetet är en viktig del av församlingsarbetet och bör omgående utgöra en huvuddel av ELMs och Scripturas satsning i Indien. Benedikte hade en heldag med drygt hundra deltagande kvinnor vilket var mycket uppskattat.

Operation Mobilisation i Hyderabad
Peter och jag avslutade vistelsen i Indien med att besöka staden Hyderabad och OMs arbete där. OM, Operation Mobilisation, arbetar för att nå människor med evangeliet. Mycket handlar om praktiskt arbete i en svår vardag. OM har även en imponerande bokspridning. Biblar sprids över hela Indien. Vi kunde se stora boklager i Hyderabad. Kanske BLM kunde etablera en kontakt med OM för att få möjligheter att starta praktiskt och konkret.
Den officiella statistiken från Indien säger att endast 2 % av befolkningen är kristna. Vännerna i OM uppskattar däremot att ca 7–10 % av Indiens befolkning är kristna. En OM-pastor utryckte sig enligt följande: ”Det är Guds tid i Indien nu. Hinduismen kommer att förlora greppet om folket.” Vilken nåd om ELM och Scriptura får vara med om detta under.
Resan var välsignad. Jag är djupt tacksam till Herren som gav mig denna möjlighet att ännu en gång besöka vännerna i Indien. Jag minns att vi till en början vid vårt första besök där var mycket skeptiska. Vi funderade på om BLM verkligen var äkta; det kändes för bra för att vara sant. I slutet slappnade vi dock av och tackade Gud för våra indiska vänner. Detsamma gör jag i dag! Jag tackar Gud för dessa hängivna män och kvinnor som längtar efter att sprida evangeliet.
Det största ögonblicket på denna resa var att tillsammans med prästen i byn Kirlampudi få dela ut nattvarden, Herrens kropp och blod. Vilken förmån att så konkret få dela trons mysterium med kära vänner i ett annat land och i en annan världsdel. Tack till ELM och Scriptura för kallelse, förbön och uppmuntran. Soli Deo Gloria! Endast Gud ska ha äran!

Jonny Bjuremo
Missionssekreterare i ELM, Sunne

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan