Bröd till liv

Allt är skapat genom Kristus och till honom. (Kol. 1:16.)

Vi är skapade för att glädja oss i Gud, över den han är och över det liv han ger oss. Det får vi göra genom tillbedjan och lovsång. Men också genom att leva i samklang med Guds goda vilja och syfte med våra liv.

Att allt är skapat genom Kristus betyder att han är den som känner allt. En man i USA fick under det tidiga 20-talet problem med sin bil ute på en enslig landsväg. Mannen visste inget om motorer och drog således en lättnadens suck när en annan bil snart körde fram till honom och stannade. En man hoppade ur bilen och efter bara ett par minuter gick motorn som en klocka igen. ”Hur lyckades du med det?”, undrade motoristen förundrat. ”Lätt match”, blev svaret. ”Jag designade den bilen. Det är jag som är Henry Ford.”

Gud känner oss bättre än vad Ford kände den bil han designat. Därför har vi anledning att alltid söka lyssna in Guds uppmaningar i Bibeln. ”Han har skapat oss och inte vi själva”, sjunger psalmisten. I dag vänder många på det, och tänker sig att det är vi människor som skapar oss själva. Hur vi lever avgör vem vi är. Men som kristna tror vi att det är Gud som definierat oss och tänkt oss. Därför söker vi Guds tankar.

Som skapade genom Kristus är vi också kallade att förhärliga honom. För det är till honom allt har skapats. Det skapade ska förhärliga sin Skapare! Att göra det är kyrkans första kallelse. Lovsången och tillbedjan är en kristens grunddimension. ”Kan stoftet tacka dig, kan det förkunna din trofasthet?” skriver psalmisten (Ps. 30:10) och definierar så underförstått livet som tillbedjan och tacksägelse. Döden är brist på detta.

Vi tillber Gud för att han är värd det. Han är Skaparen och det är genom honom som skapelsen en dag ska befrias. (Rom. 8:19.) Den seger han vunnit ska kvitteras ut. Det folk han skapat ska befrias. Genom det hoppet får vi redan nu glädja oss i honom och tjäna honom!

Markus Hector, predikant, Stockholm

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan