Missionsnytt utlandet

Etiopien

Etiopiens Evangelisk-Lutherska Kyrka (EELC) har fr.o.m. innevarande år en ny konstitution. Det har emellertid visat sig att arbete med registrering, etc. inte kunnat genomföras. De statliga myndigheterna har bett om ytterligare förtydliganden, vilket medför att EELC kallar till ett extra årsmöte den 19 juli. Kyrkans officiella status är viktig, inte minst med tanke på utfärdande av arbetstillstånd för missionärer. MBV:s önskemål och plan har varit att familjen Sosso och Olof Göransson skulle kunna bege sig till Etiopien under sensommaren. Men p.g.a. dessa administrativa förvecklingar kan utresan bli något försenad.

Hanna-Karin och Workneh Hechamo har haft en månads privat semester i Sverige men återvänder till Etiopien i juli.

 

Kenya

Biskopen i den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) Walter Obare med frun Eunice besökte Sverige under tiden 11–19 juni.

De medverkade bl.a. på MBV:s årsmöte i Hjärsåslilla (se intervjun med makarna Obare på sidan 14).

ELCK:s generalsekreterare John Halakhe besöker under sommaren Norge och hinner även med ett besök i Sverige, den 18–24 juli. Vi ser fram emot att få en hälsning i samband med KUS sommarmöte.

Gunnel Gustavsson är under sommaren på ett korttidsuppdrag i Kenya. De första rapporterna pekar på att hon finner sig väl tillrätta i Nakuru.

Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) tidning Utsyn har i juninumret vigt tio sidor för att rapportera om‚ Guds under i Kara-Pokot‚ på gränsen mellan Kenya och Uganda. NLM har i samarbete med ELCK verkat i pokotstammen sedan 1977. Det är ett av de mest expansiva områdena i ELCK:s arbete. Vid millenniumskiftet aviserade NLM att man avsåg att skära ner på sina insatser i området. De lokala församlingarnas ledare, medarbetare och kristna har varit pådrivande och gått vidare till nya onådda områden. En av NLM-missionärerna, Leif Thingbø, berättar hur de lokala evangelisterna brann för sina medmänniskors frälsning:

”Våra bröder och systrar i Kara- Pokot har lika stor rätt att få höra evangeliet som vi i West-Pokot! I december 2001 döptes mer än 800 människor. Drygt ett år senare, påsken 2003, döptes ytterligare 1 000, varav 300 vuxna. I detta nybrottsarbete fanns det i slutet av förra året 38 församlingar och under innevarande år räknar man med ytterligare 26 församlingar. ’Jag kan inte förklara det hela, jag kan bara konstatera vad som sker. Det är Gud som är verksam! Det han skapar och gör är inte något slumpmässigt, det har evighetsvärde: Jag insåg att allt det Gud gör består för evigt. Till det kan inget läggas, och från det kan inget dras. Så har Gud gjort för att man skall fruka honom” (Pred. 3:14), säger Leif Thingbø.

 

Peru

Familjen Sinnika och Håkan Ekström ankom den 13 juni till Chiclayo efter språkstudierna i Arequipa. De är glada över att vara tillbaka där de arbetade under åren 1997–99 och de skall bo i stadsdelen Las Brisas. Håkan skriver: ”Vi har avslutat våra spanskstudier på institutet. Barnen hade en fin avslutning på norska skolan på vår nationaldag den 6 juni. Sebastian och Sofie spelade den svenska nationalsången på panflöjt och vi åt gulblå gräddtårta. Tiden i Arequipa har varit givande och nu hoppas vi att barnen får bra kompisar i Chiclayo. Tack för förbön!”

Familjen Margareta och Erik Andersson håller på att avsluta sina spanskstudier i Arequipa och flyttar till Chiclayo runt den 20 juli. Erik skriver i sin hälsning till MBV:s årsmöte: ”Vi trivs och är tacksamma över att få vara här. Att lära sig spanska är spännande, men det finns ju inga genvägar vid språkstudier. Vi saknar förstås familj och vänner i Sverige – och det känns lite extra nu när Ekströms har åkt. Allt mer ser vi fram emot att få komma till Chiclayo. Maggan är glad över att det ordnat sig med danska volontärer till nästa läsår. På så sätt får hon ju ett par kollegor. Jag vet fortfarande inte riktigt hur mycket och i vilka uppgifter jag kan gå in i, men väl på plats får vi nog en bättre inblick. Vi är också glada över den gemenskap vi haft med de norska missionärerna här och för att Lovisa trivs bra och har fått varit frisk hela tiden.”

Helene Koefoed-Jespersen har kommit med några tankar från sitt skrivbord i Chiclayo: ”Det finns mycket att glädja sig över i våra församlingar. Ett glädjeämne är gruppen av pastorskandidater som samlas här varje torsdag för att tillsammans söka glädjen i uppdraget. Kanske den största glädjen för oss missionärer är just att få dela uppdraget med nationella trossyskon, med önskan om att de skall få ett personligt förhållande till Gud och låta honom forma dem till tjänare.

Pingstens budskap har talat till mig. Olärda män, fiskare utan många års skolgång, som tränats av Jesus, blev fyllda av Guds Helige Ande och predikade. Vi ber skördens Herre att han skall göra samma sak i Peru idag.”

Henrik Birgersson
Roland Gustafsson
Jens Aage Nielsen

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan