Själavård

Fråga

”Känner mig ibland helt förvirrad av en del ’modern’ förkunnelse”, skrev signaturen ”student” i en fråga, som besvarades i förra numret. Gustav Börjesson gav oss i redaktionen två olika svar på studentens fråga, vilka kompletterar varandra. I detta svar tar han särskilt fasta på delfrågan: ”Vad är rätt förkunnelse? Hur kan jag pröva den?”

Svar

Käre student! Det främsta kännetecknet på rätt kristen förkunnelse är att Jesus står i centrum – Jesus och det han har gjort för oss. Aposteln Paulus berättar ju att han, när han predikade i Korint, inte ville veta av något annat än Jesus Kristus och honom såsom korsfäst. (1 Kor. 2:2.)

För att föra detta vidare kan vi knyta an till Luther – det sammanhang du talar om är ju lutherskt. Martin Luther har lärt oss att Guds Ord består av lag och evangelium.

Lagen talar om hur vi skall leva, vad som är rätt och orätt. Evangeliet ställer fram det som Gud har gjort för oss, framför allt det som Jesus har gjort.

Luther poängterar att vi behöver båda delarna. Vi behöver lagen för att se oss själva – att vi är illa ute. Vi behöver evangeliet för att se Jesus och den frälsning han erbjuder oss. En rätt förkunnelse innehåller både lag och evangelium. Men – tyvärr – blir det inte alltid så. Låt mig med ett par exempel visa hur det kan bli och hur det bör vara.

Det händer att förkunnelsen lägger mesta tonvikten på den godhet och kärlek som vi bör visa varandra. Det blir mest moral. Det människorna då får höra är ett stycke av lagen. Men om lagen inte förkunnas fullt ut invaggas människor lätt i tanken att detta är något de kan klara själva. Vi behöver höra lagen fullt ut – så att vi ser att vi är syndare som behöver Jesus.

Det händer att förkunnelsen ställer fram Guds kärlek på ett sådant sätt att den ter sig självklar. Då hör människorna ett slags evangelium – men inte det verkliga evangeliet. De drivs inte till omvändelse utan invaggas i tanken att allt är bra som det är.

Vi behöver höra evangeliet sådant vi fått det i Guds ord. Vi behöver höra om hur Gud i sin kärlek vill rädda oss från att förgås. ”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte skall förgås utan få evigt liv.” Guds kärlek kallar oss till att bli räddade, den kallar oss till att vända om och tro på Frälsaren Jesus. Jag hoppas att detta kan ge dig den vägledning du frågar efter, för att bättre bedöma det du hör. Lägg fram det hela i bön. Be Guds Ande ge dig klarhet i läget och visa dig, om du skall söka dig åt annat håll eller stanna där du är. Du behöver en förkunnelse som hjälper dig att tro på Jesus som din Frälsare.

Med hälsningar i Herren

Gustav Börjesson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan