NSM:s årsmöte

Den 5 juli inleddes det 145:e årsmötet för Nordöstra Skånes Missionsförening i Hjärsåslilla missionshus. 52 personer, representerande lokala föreningar, predikanter och styrelseledamöter tog plats i det stora missionshuset.

Den 5 juli inleddes det 145:e årsmötet för Nordöstra Skånes Missionsförening i Hjärsåslilla missionshus. 52 personer, representerande lokala föreningar, predikanter och styrelseledamöter tog plats i det stora missionshuset.

Efter det att föreningens ordförande Börje Karlsson hälsat välkommen, inleddes årsmötesförhandlingarna. Magnus Pettersson från Karlshamn valdes in som ny ledamot i styrelsen. Övriga ledamöter i styrelsen är: ordf. Börje Karlsson, v. ordf. Ebbe Ragnarsson, sekr. Bo Svensson, v. sekr. Mats Lundin, kassör Erling Hansson, v. kassör Gösta Hansson, Stefan Ekström och Jan Jämstorp samt ersättarna David Carlsson, Mattias Gunnarsson och Per-Åke Persson.

Organisationskommitténs förslag till förändring av organisationsstruktur redovisades och diskuterades. De närvarande ombuden och predikanterna fick möjlighet att ställa frågor och komma med förslag om organisationsförändringen. Efter diskussionen enades årsmötet om att ge styrelsen uppdrag att arbeta vidare i organisationskommittén enligt uppgjort förslag och tidsplan.

Ordföranden riktade ett tack till styrelse, kommittéer och utskott för allt arbete som lagts ner under året. Han framförde organisationens tack och överlämnade en gåva till Birger Sjunnesson, som varit föreningens revisor sedan 1983 och till Sven Erik Arvidsson, som invaldes i NSM:s styrelse 1983 och sedan 1984 varit styrelsens vice ordförande.

På söndagen den 6 juli fylldes missionshuset av människor som kom för att höra sång och förkunnelse om Herren Jesus. Owe Johansson från Kinna talade vid två tillfällen under dagen, dels vid förmiddagsgudstjänsten och dels på eftermiddagen över ämnet Vår saliga förvissning.

Per-Anders Einarsson utgick från Psalm 40 när han talade över ämnet En fast grund. Vi som lyssnade fick höra att vi får bli dragna upp ur den djupa dyn i fördärvets grop och bli placerade på fast grund på klippan Kristus.

När Etiopien sedan stod i fokus på programmet intog Hanna-Karin och Workeneh Hechamo talarstolen och berättade om situationen i landet i dag. Fattigdomen, Islam och AIDS har fått många i sitt grepp, men det är samtidigt så, att många kristna församlingar växer. Behovet av biblar och predikanter är stort.

Mellan talen fick vi lyssna till den vackra sångröst som ofta kommer ur Helena Carlssons strupe. Med Karna Persson vid pianot framfördes många sånger, som alla handlade om vår Frälsare Jesus.

Ordföranden Börje Karlsson avslutade mötesdagarna med att påminna om orden från Upp. 22:17,20–21: ”Den som vill må ta emot livets vatten för intet. Han som betygar detta säger: Jag kommer snart. Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla.”

Bo Svensson, nöjd åhörare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan