Julhälsningar från MBV:s missionärer

Peru

Hej Vänner! Nu är det sommar i Peru. Att fira jul mitt i sommaren känns ju helt fel! Men en sådan känsla visar ju faktiskt bara hur lätt det är att fästa sig vid fel saker. Julen handlar om Jesus – inte om snö, granar och knäck. Att den, som ligger bakom hela universums tillblivelse, och håller hela världen i sin hand, kan göra vad han vill är ju inte så konstigt. Han har all makt, all kunskap och alla resurser. Men det är konstigt att han väljer att göra sig så liten. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba… (Luk. 2:7).

Han valde av kärlek. Han gjorde det för vår skull. Låt oss i jultid förundras över den storhet som visar sig i litenhet! Låt oss inspireras av den kärlek som offrade allt! Låt oss glädjas över barnet i krubban som kom för att rädda oss!

Många varma jul- och nyårshälsningar från Preben, Helene, Milka, Magnus och Mattias Christine och Cathrine Håkan, Sinnika, Sebastian, Sofie, Nicolina och Tindra Erik, Margareta och Lovisa

 

Etiopien

O tänk, när i Guds fröjdesal en gång församlas skall, av jordens många släkters tal, de frälstas skara all. (lh 749:1)

Allhelgonadagen och Juldagen – finns det något samband mellan de dagarna?

I går, Alla helgons dag, hade svenskföreningen i Addis Abeba traditionsenligt anordnat kyrkogårdsvandring på ”Främlingskyrkogården”. Många av dem som vilar där finns med bland de frälstas skara, med i den lovsjungande skaran inför Lammets tron: Karl Cederkvist, död 1918, Anna-Greta Stjärne, vår egen Inger-Marie Lodahl (1931–1962) och många av våra etiopiska vänner inte att förglömma. De sjunger med i den stora kören, de är med vid festen.

Julfest i församlingarna inom Etiopiens Evangelisk-Lutherska Kyrka förknippas alltid med mycket körsång och fest. Detta år kommer det att firas julfest på ännu fler platser än tidigare! Bara en av dessa vill jag nämna, Gobe, ca 15 km norr om Koffale. Det var en av de första platserna där Läskunnighetskampanjen på 60-talet öppnade en läskunnighetsskola, och det undervisades där även i Guds ord. Men arbetet fick ett brått slut genom kommunismens maktövertagande 1974. Nu, nästan 30 år senare, samlas man regelbundet till gudstjänst på denna plats. Skall månne även några från Gobe stå med i den vitklädda skaran som sjunger Lammets lov? Skall jag, skall du få göra det, av nåd för Jesu skull?

Visst har vi skäl att fröjdas och fira jul i tron, ty Gud har icke skonat sin egen käre Son. (LH 519:6)

Addis Abeba den 2 november

Julhälsningar från Workneh och Hanna-Karin

 

Asmara, Eritrea

I fjol, vid den här tiden på året, var vi i Sverige och hade möjlighet att fira den vita julen – the white Christmas. Det var ju gott om snö och för vår pojke Eyobel var det en ny erfarenhet, just att uppleva snön och kylan, men också att fira julen bland våra svenska bröder och systrar i Kristus. Nu har det redan gått ett år, vi befinner oss igen inför julen och då vill vi hälsa er med följande text från Bibeln: Men ängeln sade till dem: Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. (Luk. 2:10–11.)

God Jul och Ett Gott Nytt År önskar Barnabas, Almaz och Eyobel

 

Kenya

Hur blir det jul i ett hus utan mat?

Hur blir det jul i ett hem utan far?

Hur blir det jul när ens hem är en gata?

Hur blir den glad som har limmet till mat?

Hur blir det frid i en by utan vänner?

Hur blir den varm som ej kärleken känner?

 

Det kan bli jul fastän maten tar slut,

Det kan bli jul om än far farit ut,

Det kan bli jul mitt i gatans misär

Det finns en glädje så att lim onödigt är,

Det kan bli frid fastän vänner försvunnit,

För det finns en som från döden oss vunnit.

 

Jesus ger föda för kropp och för själ,

Jesus ger glädje trots att far sagt farväl,

Jesus vill bo i det hem som är gata,

Jesus ger glädje så man limmet kan rata,

Jesus blir kvar när ingen annan är vän,

Jesus, Han älskar den syndige än.

 

Har du lärt känna det bröd som består?

Känner du honom, den Far som förstår?

Har du fått möta den Vän som blir kvar?

Han som vill leda dig vart du än far?

Då har du anledning fira fröjdefull jul,

Med vänner, i värme, i sanning och glädje.

 

Be då i år alldeles särskilt för andra!

Särskilt för dem som ej älskar varandra,

Dem som har lämnat sin egen familj,

Eller som lämnats att klara sig själv.

Be att den nyfödde Jesus får ge glädje tillbaka,

Hela och rena det sårade, slaka.

 

Be att Hans kyrka i stad och på land,

Räcker de små och de svaga en hand.

Så att Hans budskap om nåd får bli känt,

Och Kristi ljus för allt flera bli tänt!

 

Fridhälsningar från

Anna-Brita, Kerstin och Rakel

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan