Kategori: December 2003

Fruktan och nåd

Då sade ängeln till henne: Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. LUK. 1:30 Vilket oerhört ögonblick i världshistorien var inte detta! Gud, som är från evighet till evighet, skulle låta sig födas som människa, och som Gud och människa förenad i en person utförde han sedan en… Läs hela artikeln »

Glädje och lovsång på KUM:s körfest

Sjung till Herrens ära en ny sång,
sjung till Herrens ära, alla länder.
Sjung till Herrens ära, lova hans namn.
Förkunna glädje var dag, förkunna hans frälsning. PS. 96:1–2.

Lovsången steg mot himlen på den stora körfesten,
avslutningen på KUM:s 50-årsjubileum det gångna året.
Det blev en kväll utöver det vanliga…

Saxat & utblickar

Var i hela världen finns de kristna? I den kristna dagstidningen Nya Dagen (NyaD) hämtar Till Livs redaktion ofta nyhetsstoff för ”Saxat och utblickar”. Den 5/11 beskriver NyaD:s redaktör den omorientering av sitt internationella innehåll som tidningen måste göra p.g.a. den kristna kyrkans framväxt i övriga delar av världen: ”År… Läs hela artikeln »

Guds Rike är här

Guds rike är evighetens rike som landat mitt i tiden. Det är ett nådens rike på jorden, det finns bland och i oss människor redan nu. Det syns bäst i det lilla, i kärleken som tjänar, i den bristfulles helighet. Men det är också ett rike, som kommer, som en dag blir verkligt i all sin härlighet. Och då skall alla bekänna att Jesus är Herren.

Missionsnytt

Information från MBV:s styrelse Den 14–15 december avhandlades ett antal ärenden för missionen i hem- och utland. Ekonomi och administration En ekonomisk rapport av 2003-10-31 kunde med tacksamhet till Gud läggas till handlingarna. Intäkterna överstiger kostnaderna med drygt 3,7 miljoner kronor, framför allt beroende på rikliga testamenten, nästan 7,3 miljoner… Läs hela artikeln »

Julhälsningar från MBV:s missionärer

Peru Hej Vänner! Nu är det sommar i Peru. Att fira jul mitt i sommaren känns ju helt fel! Men en sådan känsla visar ju faktiskt bara hur lätt det är att fästa sig vid fel saker. Julen handlar om Jesus – inte om snö, granar och knäck. Att den,… Läs hela artikeln »

Ärlighet i vardagen

Kristendomen är i grunden ingen moral – vi är inte kristna därför att vi lever på ett visst sätt, efter vissa ideal. Nej, kristendomen är en relation. Genom Jesus får vi leva i en hel relation med Gud – och därför lever vi på ett visst sätt och vardagslivet kan få bli ett vittnesbörd.

Det onda som jag inte vill, det gör jag!

Det goda som jag vill, det gör jag inte, utan det onda som jag inte vill, det gör jag. Rom. 7:19. Så har det då hänt igen. Jag blir så arg! Besviken! Frustrerad! Uppgiven… Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det onda som jag inte vill,… Läs hela artikeln »

Längtan att växa i tron

Många ungdomar tar i dag ett sabbatsår och går på bibelskola. De flesta vuxna har inte ofta haft den möjligheten – men sista veckan i oktober var det dags. Ett tjugotal personer deltog i en bibelskola på Vikbolandet, öster om Norrköping.

Är jag inte fri?

I FN:s deklaration om mänskliga rättigheter står det: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Satsen är allmänt accepterad som en existentiell sanning. Men är vi verkligen födda fria? Bibeln beskriver människan på ett annat sätt: det som hon tror är en frihet är i stället en fångenskap – den verkliga friheten finns hos Jesus Kristus, i att vara helt beroende av honom.