Missionsnytt

Kristna i Eritrea förföljs

Situationen för de kristna i Eritrea på Afrikas horn hårdnar. Enligt BBC har bl.a. en protestantisk kyrka, Full Gospel Church, som samlar nära 4 000 människor, av militär hindrats fira gudstjänst. Myndigheterna anser att kyrkan bedriver olovlig cellgruppsverksamhet och begär att byggnaderna överlämnas till staten. Tidigt förra hösten fängslades fler än 60 unga eritreanska värnpliktiga då de hade sina biblar med i militärtjänsten. Fortfarande sitter sex rekryter kvar i fängelset.

Ebba Göth, som tillsammans med sin man Einar Göth var verksam som MBV:s missionär i den Lutherska Kyrkan i Eritrea (2001–2002), berättar för Till Liv om ungdomarnas bönekvällar, som påverkades av krigssituationen. De som slutat tolfte klass och var på väg in i militärtjänsten, och därmed tre år långt från familjen, fick både förbön och en bibel att ta med sig. Ebba Göth skriver: ”Vi nås av budskapet att de får lida förföljelse för sin kristna tro. De som bär på en bibel ställs inför valet att lämna sina biblar, avsäga sig sin kristna tro eller arresteras. Låt oss omsluta dem med förbön! …Gud är trofast…”

Eritrea med sina 4,3 milj. invånare blev formellt en självständig stat 1993. Landet fick sin nya grundlag 1997, men den praktiseras ännu inte. Det härskar alltsedan frigörelsen ett permanent undantagstillstånd och Popular Front for Democracy and Justice (pfdj), lett av presidenten, utövar en stark kontroll av landet. Det finns all anledning att omsluta de kristna såväl som landets regering och befolkning i dess helhet i förbön!

 

Öppnad dörr för tjänst i Etiopien

Den 10 december förmedlades glädjande besked från Etiopiens Evangelisk-Lutherska Kyrka (eelc) att arbetstillstånd utfärdats för Olof och Sosso Göransson. Utresan för makarna och deras barn, Rebecka, Miriam, Zacharias, Simon, Benedikta och Silas, beräknas bli under senare delen av januari månad.

Familjen har under ett halvt års tid fått lära sig mer i tålamodets skola. Under sommaren packades vinterkläder och annan utrusning ner i förhoppning om en snar utresa. Under diverse praktiska svårigheter har det mesta trots allt fungerat bra under hösten. Familjen har fått erfara Guds omsorg, något som ger ny förtröstan att få vila med liv och tjänst i Herrens händer. I Guds tid läggs saker och ting till rätta.

Under hösten har Olof och Sosso studerat amharinja, dels på egen hand och dels under f.d. etiopienmissionären Lydia Petterssons vägledning. Olof har dessutom hunnit knyta värdefulla kontakter i samband med predikoresor, framför allt i landets norra delar. Barnens skolgång har såsom tidigare kunnat förläggas till den kristna friskolan Arken i Vännäs.

Den första tiden i Etiopien kommer att för Olofs del innebära fortsatta språkstudier i Asella. Fr.o.m. höstterminen påbörjar han undervisning vid det teologiska seminariet. Sosso kommer under vårterminen att ha ansvar för barnens skolgång. För att göra detta möjligt har MBV kallat Linnea Åström, Vännäs, till en korttidstjänst. Fram till sommaren kommer hon att bistå familjen i hem och skola. Sosso ser också fram emot fortsatta språkstudier och hoppas därför att en lärare till den svenska skolan i Asella skall vara på plats fr.o.m. höstterminen 2004.

Familjen är tacksam till Herren och för missionsvännernas omsorg. De vädjar om vår fortsatta närvaro i förbön och tacksamhet för det givna missionsuppdraget.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan