Missionsnytt

HEM- OCH UTRESOR

Gunhild Andersson anlände till Sverige den 6 juni. Hon går fr.o.m. juli månad i pension och avslutar därmed sin tjänst i den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya efter 39 års missionsuppdrag i landet. Gunhild har under de senaste åren framför allt varit aktiv i litteraturarbete. Om hälsa och krafter bistår henne fortsätter hon med vissa punktinsatser i detta arbete också på hemmaplan.

Makarna Kristina och Per-Ebbe Ingvert återkom den 26 juni till Sverige och har därmed avslutat sin två-årstjänst i den Lutherska Kyrkan i Etiopien, där de framför allt varit verksamma i administration och projektverksamhet.

Karin Gunnarsson återvände den 7 juli till Kenya, efter tio veckors hemmavistelse.

 

SITUATIONEN I ERITREA OCH ETIOPIEN

Sedan i maj har en konflikt mellan Eritrea och Etiopien blivit påtagligt synbar genom att krigshandlingar pågår i ett otillgängligt gränsområde. Åtskilligt tyder på att det kan vara många faktorer i relationerna som lett fram till konfrontationen. De båda nuvarande ländernas ledare slogs sida vid sida mot den förre diktatorn i Etiopien, Mengistu Haile Mariam, en kamp som i början av 90-talet ledde fram till att Etiopien erkände Eritrea som en självständig stat.

Vad kan orsakerna vara till konflikten?

Etiopien är i dag ett land utan tillgång till någon kust. Därför uppstår också beroendet av Eritreas välvilja för att kunna exportera och importera varor till landet. Under våren introducerade dessutom Eritrea sin egen valuta, nakfan, efter att tidigare ha disponerat den etiopiska valutan, birren. Transaktioner, tullavgifter, etc. har på grund av detta plötsligt blivit komplicerade grannländerna emellan. Interna ekonomiska och politiska bekymmer i de båda länderna kan också vara bidragande orsaker. Ett sätt att lösa dessa interna problem kan vara att finna en yttre fiende som hotar landets territorium.

Vi förmår inte analysera eller bedöma helheten av orsak och verkan i konflikten, men Gud har gett oss en kallelse till förbön (1 Tim. 2:1‒4.):

”Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.”

Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan