Missionsnytt

ERITREA

Ebba och Einar Göth reser till Asmara den 6 september. Den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr) har välkomnat dem för en ettårstjänst, att bistå i det bibelskoleprojekt som under en längre tid funnits på LCEr:s dagordning. Avsikten är att i nära anslutning till musikskolan, för vilken MBV:s missionär Barnabas Mebrahtu ansvarar, etablera lämplig bibelundervisning. Dessutom finns behov av och rika möjligheter till att planera för och genomföra relevanta kurser för kyrkans medarbetare, evangelister och präster.

 

ETIOPIEN

Hanna-Karin och Workneh Hechamo, som under sommaren varit på privat vistelse i Sverige, återvände till Addis Abeba den 17 augusti. Workneh påbörjade under våren ett skolprojekt i Soddo, Wollaita, vilket under hösten kommer att avslutas. Hanna-Karin har ansvar för ekonomi och övrig administration.

 

KENYA

Den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) håller den 10–15 september i Nairobi konsultationer med de understödjande missionsorganisationerna från Finland, Norge, Sverige och U.S.A. Vi gläds över att MBV:s relationer till ELCK förbättrats, vilket också medfört att MBV återupptagit utbetalningen av anslag till ELCK:s verksamhet.

Karin Gunnarsson och Harald Waldemarson besöker Kenya under tiden 3–23 september. Haralds hustru Gunnel följer med som privatresenär. (Makarna Waldemarson var MBV-missionärer i Kenya 1979–1986.) Utöver konsultationer och överläggningar med kyrkoledningen avser våra utsända att bl.a. besöka områden i anslutning till städerna Kericho och Nakuru, där MBV har haft sina senaste åtaganden. De hoppas också nå fram för att gratulera MBV-missionären Anna-Brita Albertson (1950–1995), som den 4 september firar sin 80-årsdag.

Makarna Waldemarson gör i samband med återresan också ett veckolångt besök i Etiopien.

 

PERU

Familjen Koefoed-Jespersen kom hem till Danmark från Peru den 16 juni för ett elva veckor långt hemmauppehåll, som skulle omfatta både semester och informationsmöten. Efter c:a två veckor i Danmark blev Matthias, nio månader, sjuk. Undersökningar och analyser har fastslagit att han dessvärre har en tumör vid urinblåsan. Matthias har börjat undergå en behandling på Rigshospitalet i Köpenhamn som kommer att omfatta operation och sträcka sig in i år 2002. Utsikterna att han ska tillfriskna bedöms som goda. Utöver att familjens återresa, som var planlagt till den 30 augusti, tills vidare är inställd kan det inte sägas något om framtiden. De informtionsmöten som var planerade i augusti är inställda.

Våra planer kan snabbt omkullkastas och den situation vi står i kan fullständigt ändras. Vi tror dock att Gud har allt i sin hand, även om vi står frågande inför det som sker, både när vi tänker på familjen Koefoed-Jespersen och på arbetet i Peru. Vi vänder oss till Gud och ber att han ska göra Matthias helt frisk och ge hans familj vad de behöver – också av mänskligt stöd och hjälp.

Låt denna information bli en stark uppmaning till förbön! Herren hör bön.

 

SVERIGE

Ett antal kontakter uppehålls och knyts med tanke på nya missionärsinsatser. Stå gärna med i tack och förbön!

Håkan Ekström och Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan