Kategori: Februari 2004

Äktenskapsbryterskan

Då kom de skriftlärda och fariséerna fram till Jesus med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott… JOH.8:3FF

GT:s apokryfer – mellan Gamla och Nya testamentet

DETTA LILLA BIBLIOTEK innehåller elva läsvärda böcker från århundradena före Kristus. Mackabeerböckerna, den första i synnerhet, ger oss ovärderlig information om Israels dramatiska historia på 100-talet f.Kr. Den judiska tron hotades då av grekisk religion och kultur. Kampen tog sig tidvis mycket våldsamma uttryck. Tobit och Judit, två novellliknande berättelser,… Läs hela artikeln »

Vad säger Bibeln om fasta?

FASTA OMTALAS på många ställen i Bibeln. På gamla förbundets tid bjöd Gud hela sitt folk att fasta vid den stora försoningsdagen, den dag då Herren skulle bringa försoning för deras synder (3 Mos. 16:29). Den som inte fastade skulle utrotas ur sitt folk. Det berättas också om hur Mose… Läs hela artikeln »

Att läsa Bibeln är att vara med Jesus…

… sa Mirjam Johansson en eftermiddag i slutet av hösten när jag träffade henne, hennes mamma Kerstin Johansson och mormor Birgit Hjort, för ett samtal – för att dela vår erfarenhet, längtan och våra bekymmer kring bibelläsningen.
Vi börjar vårt samtal vid ett gott kaffebord hemma hos Birgit i hennes trevliga lägenhet – präglad av många års tjänst i missionen. Strax dukas kopparna bort och vi kommer in på bibelläsningen – och en del annat.

En god sak kan man göra två gånger

Julen är sedan en tid nerpackad i lådor och undanställd – men julens glada budskap kan vi höra året runt. Hanna-Karin och Workneh Hechamo gör en tillbakablick och berättar om sitt julfirande i Etiopien, om budskapet de hörde – och funderar över konsekvenserna…

Tillbaka i Etiopien

Makarna Olof och Sosso Göransson med barnen Rebecka, Miriam, Zacharias, Simon, Benedikta och Silas reste till Etiopien den 20 januari. De återupptar därmed tjänsten i Etiopiens Evangelisk- Lutherska Kyrka (EELC) vid det teologiska seminariet i Asella. Olof undervisade där hösten 1997, men fick året därpå avbryta tjänsten p.g.a. sjukdom i familjen. Linnea Åström, Vännäs, följde med familjen Göransson och kommer under det närmaste halvåret att hjälpa familjen i hem och skola. Lars Göran Brandt har träffat familjen.

Missionsnytt

Angeläget arbete i Nakuru Det behövs förstärkning på missionärsfronten i Nakuru… Jag vet inte vad Gud har tänkt i framtiden, men jag ser att det finns så mycket att göra här och i omnejden. Skörden är stor men arbetarna är få… (Matt. 9:37). En församlingsbyggande verksamhet bör visserligen i första… Läs hela artikeln »

Och hans namn är … Rådgivare!

FÖR MIG HAR DET ALLTID VARIT en trygghet att kunna be Gud om råd i små vardagsbekymmer; om hjälp inför ett prov eller tålamod med någon medmänniska. Men, det kommer tillfällen i livet när man plötsligt inser hur totalt beroende man är av Guds vägledning. Bönen om Guds ledning har… Läs hela artikeln »

Vad säger Jesus till kyrkan?

Detta är det fjärde bibelstudiet över sändebreven i Uppenbarelsebokens kapitel 2–3. Det handlar om sändebrevet till Tyatira. Läs gärna brevet i Upp. 2:18–29! På sidan 14 kan du läsa en sammanställning över de bibelstudier om Sändebreven som har publicerats i tidigare nummer av Till Liv.

Saxat & utblickar

Utblick Norge Redaktionen för Till Liv gör oftast utblickar i Sverige, men denna gång vill vi börja med grannlandet Norge och Carl Fr. Wisløff som fyllde 95 år den 31/12. Den tidigare teologiprofessorn har haft stor inverkan på nordiskt kyrkoliv under senare hälften av 1900-talet men är kanske mest känd… Läs hela artikeln »