Öppet forum

När jag läste Gammal sångskatt och nya lovsånger (Till Liv nr 1/04) var det
många tankar som väcktes till liv. Jag har läst och sjungit genom alla sångerna
i vår kära sångbok Lova Herren. De blir värdefullare för en ju äldre man blir.
Tack, Gode Gud, för Lina Sandells sånger och även för andra författares sånger
och psalmer! De nyskrivna sångerna kan man varken ord eller melodi till. Då kan det inte bli lovsång på samma sätt.
Med vänlig hälsning
NANNY NILSSON,
Jämshög

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan