På besök i missionshus

I studentstaden Umeå, nära centrum och universitet, ligger Lutherska Kapellet, men i dagligt tal säger man gärna bara Pilgatan. Här samlas man till bibelstudium och predikan, onsdagar och söndagar. Man gläds åt den goda förkunnelsen – och åt nytillkomna besökare.

I studentstaden Umeå, nära centrum och universitet, ligger Lutherska Kapellet, men i dagligt tal säger man gärna bara Pilgatan. Här samlas man till bibelstudium och predikan, onsdagar och söndagar. Man gläds åt den goda förkunnelsen – och åt nytillkomna besökare.

EN ONSDAGSKVÄLL I MITTEN AV MARS besöker jag Lutherska Kapellet i Umeå eller ’Pilgatan’, som det brukar kallas. Utifrån ser det inte ut som ett kapell – det gula huset liknar de andra husen i området och har gångavstånd både till centrum och till universitetet. Här har människor samlats för att höra Guds Ord sedan början av 70-talet, men föreningen har anor långt tillbaka i tiden. I år firar Bibeltrogna Vänners Lutherska Missions- och Ungdomsförening i Umeå 70-årsjubileum.

Onsdagskväll betyder bibelstudium

Varje onsdag är det bibelstudium och den här kvällen är ett 30-tal ungdomar samlade i källaren. De yngsta går på högstadiet och de äldsta har sedan länge passerat tonåren. En del är uppväxta i Umeå, andra har flyttat hit för att plugga på universitetet. Bibelstudierna leds av Jan Johansson, som är MBV:s ungdomssekreterare i Västerbotten.

Aftonens bibelstudium handlar om Herrens välsignelse och texten är hämtad från 4 Mos. 6:22–27, där Herren talar om för Aron hur han skall välsigna Israels barn. Orden känner vi igen eftersom de brukar läsas vid varje gudstjänst. Vi påminns om att Herrens välsignelse inte är en önskan, utan en gåva. När Herrens välsignelse uttalas lägger Herren sitt namn på oss. Välsignelsen hänger alltid ihop med Jesus Kristus. Utan honom finns bara förbannelse. Genom Jesus har vi frid med Gud, det betyder att det råder helhet och harmoni mellan oss och Gud. I Bibeln är ansiktet det främsta kännetecknet på en människas sinnelag. Herrens ansikte lyser när han får ge oss sin nåd och förlåtelse.

Röster från lyssnare och ledare

Efter bibelstudiet sjunger vi några sånger ur Lova Herren medan fikat dukas fram. Jag passar på att samtala med några ungdomar om bibelstudierna och verksamheten på Pilgatan.

–Bibelstudierna är ett avbrott i vardagen, man får sitta ner kring Guds ord och samla kraft för resten av veckan. Sen är det även trevligt att träffa vännerna, säger David Helgesson.

–Det är rogivande att vara här jämfört med det dagliga ”kneget”, tycker Martin Fjällström.

– Bibelstudierna ger rätt perspektiv på saker och ting, hävdar Jenny Fjällström. Astrid Nilsson håller med:

– De är en uppmuntran på vägen och en hjälp att fokusera på Jesus i vardagen, inte bara under helgen. Genom bibelstudierna känner man också att man inte är ensam och att man har kristna vänner.

På Pilgatan finns en lång tradition av att ha bibelstudium på onsdagskvällar. Många av dem som nu är med har föräldrar som samlades på onsdagskvällar under 70-talet. Sedan 1992 har Jan Johansson haft ansvaret för bibelstudierna. Genom årens lopp har han hunnit gå igenom många bibelböcker från både Gamla och Nya testamentet.

–Genom att vi går igenom Bibeln vers för vers blir det för det första tydligt vilka ämnen som är viktigast, nämligen synd och nåd. För det andra visar det sig hur aktuell Bibeln är genom att den också ständigt kommer tillbaka till andra frågor som vi människor brottas med, säger Jan.

Ideellt måleri – och hjälp av proffs

Källaren där bibelstudierna hålls fick sig en rejäl ansiktslyftning härom året. En vägg revs, golvet slipades, väggarna målades och delar av inredningen byttes ut.

–Det var ett långvarigt missnöje med lokalen som låg bakom, berättar Gustaf Burman.

– Johan Åström gick i bräschen och tog ansvar för att det styrdes upp. Arbetet utfördes helt ideellt av ungdomarna, men Smetanas måleri bidrog med målarfärg och slipmaskin, berättar Gustaf. Renoveringen har varit mycket uppskattad av alla åldrar.

–Här fikar vi och träffas. Källaren har blivit en samlingspunkt både andligt och gemenskapsmässigt, säger Gustaf.

Söndagsgudstjänst för alla – och barntimmegrupp i Lillsjöberg!

Men Pilgatan är mer än en källare. Ovanför ligger gudstjänstlokalen, där det är gudstjänst klockan 11 de flesta söndagar. En söndag i månaden är det gudstjänst med nattvard. Ansvaret för sakramentsförvaltningen ligger inte på BV-föreningen utan på Umeå Evangelisk- Lutherska församling. I praktiken är det dock samma människor som kommer, oavsett om det är föreningen eller församlingen som arrangerar mötet. Det är god uppslutning på gudstjänsterna och både ungdomar och äldre samlas. Just nu finns det inte så många barn på Pilgatan. Därför har man i nuläget ingen söndagsskola, men en bibeltimmegrupp samlas varje fredag i Lillsjöberg, någon mil utanför Umeå, där det bor flera barnfamiljer.

En flitig gudstjänstbesökare sedan några år tillbaka är Nisse Hylander.

– Det viktigaste skälet för mig att gå hit var förkunnelsen. Tendensen i Svenska Kyrkan har varit att förkunnelsen blivit liberal. Jag gick till Pilgatan på vinst och förlust och jag fick det jag saknat. Förkunnelsen höll hög klass och därför har jag fortsatt att komma, säger Nisse.

– Kärnan i förkunnelsen är att både lag och evangelium finns med. Att det finns förlåtelse för alla synder därför att Jesus har dött för dem. Den liberala förkunnelsen predikar att människan får göra vad hon vill, men inte att vägen till Gud går genom Jesus. På Pilgatan får vi höra att vi är förtappade syndare, men Jesus har öppnat vägen för oss, fortsätter han. Nisse tycker att han fått ett bra mottagande i församlingen:

– Kanske var folk lite reserverade i början, men man växer in i gemenskapen efter hand, säger Nisse. En sak tycker han dock saknas på Pilgatan:

– Jag har saknat en utskriven gudstjänstordning där det står vad som kommer att hända under gudstjänsten. För en ny kan det vara svårt att veta vad som gäller.

Vision om gemenskap och om mission

Ingen församling på denna jord är utan brister, det gäller också församlingen på Pilgatan. När jag frågar om det finns något särskilt som kan förbättras nämner flera gemenskapen.

– Gemenskapen mellan yngre och äldre kan bli bättre. Man vet till exempel inte ens vad alla heter. Det är ett stort böneämne för oss att gemenskapen ska bli bättre, säger Viktoria Skilling.

De senaste åren har man börjat ordna kyrkkaffe efter söndagsgudstjänsterna, och det är ett steg i rätt riktning.

– Jag önskar också att det skulle vara mer gemenskap mellan unga och äldre, säger Astrid Nilsson. Men jag upplever att serveringen efter gudstjänsterna ger en fin möjlighet att sätta sig ner och samtala med de äldre.

Pilgatan ligger nära centrum och jag undrar vilka möjligheter det skapar för mission i Umeå.

– Det händer att folk går förbi och tittar in. De senaste åren har vi också sett att människor kommit med. Sedan är Umeå en studentstad och det innebär att folk ofta flyttar, konstaterar Astrid Nilsson.

– Framför allt är det kompisar och vänner som kommer med, tillägger Jenny Fjällström.

– Pilgatan har ett toppenläge. Hade vi legat längre bort hade säkert färre kommit. Det är världens läge att dra hit folk, säger Annika Skilling. Dock kunde man bli bättre på att sprida information om mötena, exempelvis genom att sätta upp affischer på stan. Annika betonar att mission måste börja med att församlingen samlas kring Guds Ord.

– Vi måste börja här inne. Det är jobbigt att gå ut och missionera och det är avgörande att det finns ett stöd i församlingen.

Även om det finns svårigheter på Pilgatan betonar flera av ungdomarna att det viktigaste ändå är att Guds Ord förkunnas och att människor samlas kring Jesus.

– Det bästa med Pilgatan är förkunnelsen! Först och främst går jag hit för att få höra Guds Ord och för att möta andra likasinnade i den kristna gemenskapen. Jag är tacksam för att jag hittade hit, avslutar Annika Skilling.

HENRIK ÅSTRÖM

Studerande, Umeå

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan