Synd och skuld

Var kom synden ifrån?
Gud skapade människan till sin avbild, till en mycket god människa. Hon kände Gud och gjorde hans vilja. Ingen synd eller död fanns.
Synden kom genom Adam och Eva. Då fördärvades Guds avbild hos människan. Genom Adams olydnad har alla människor blivit syndare och kommit under dö­den och djävulen (Rom. 5:12). Synd är brott mot lagen (1 Joh. 3:4), mot Guds heliga vilja.
Orden synda och synd betyder ”missa målet, göra fel, gå vilse; försummelse, överträdelse”. Målet var att människan skulle fortsätta att vara mycket god och leva i gemenskap med Gud enligt hans vilja. Den förmågan förlorades i syndafallet.

Hurdan är syndaren?
1. Människan har en syndig natur, arvsynden. Det innebär att
a) hon saknar den medskapade, ursprungliga fullkomligheten.
Av naturen saknar hon sann gudsfruktan, tro, förtröstan och kärlek till Gud och sann kunskap om honom. Hon känner inte Gud utan föraktar och hatar Gud och hans domar. Hon är Guds fiende och flyr från den dömande Guden. Hon vågar inte tro på Guds nåd utan förtröstar på avgudar, sig själv och det hon ser med ögonen.
b) hon ända från moderlivet är full av onda begärelser.
Hennes hjärtas alla tankar och avsikter är ständigt alltigenom onda (1 Mos. 6:5). Från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant orenar människan (Matt.15:19f).
2. Hon syndar. Hon omsätter hjärtats onda begärelser i handling, i verksynder, såväl överträdelse- som underlåtenhetssynder.
skuldsatt
Synden medför en ofattbart stor skuld till Gud för var människa, en tio tusen talenters skuld (Matt. 18:24), (en talent motsvarade tjugo årslöner). Guds lag lär oss att inse och känna vår synd, och genom lagen ska var mun stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud (Rom. 3:19). Jesus lär oss be: Förlåt oss våra skulder.
”mitt skuldregister han plånat ut”
Guds oföränderliga rättfärdighet måste uppfyllas och överträdarna straffas. Syndens lön är döden.
Men varför utkrävde inte Gud hela straffet direkt?
Med sin syndiga natur kunde syndarna inte hålla Guds lag. Och Gud älskade dem så mycket att han måste rädda dem. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden (Rom. 8:3). Tålmodigt väntade Gud tills Sonen kom hit till jorden. Då utkrävde han straffet på honom.
Då är ju vi syndare skuldfria! Lovad vare Herren!
Läs noga Rom. 3:23–26 och sjung sång 422 i Lova Herren!

John-Erik Ekström
Predikant, Örkelljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan