KUS fyller 100 och blir ELU

KUS höll sitt hundrade årsmöte den 15 juli 2005 i Lutherska Missionshuset i Hässleholm och det 102:a som­marmötet den 16–17 juli på Strandhem, Örkelljunga. Och KUS 100-årsjubileum firades med ballonger, fyrverkeri och fanfar…

I årsmötet, då KUS blev ELU, deltog 80 föreningsombud och tio styrelseledamöter och det präglades av stor ungdomlig entusiasm.

I dag, liksom för hundra år sedan, är det väckelse bland ungdomar. Jesus-glädjen är synlig. Det finns en stor bibeltillit. En biblisk kristendom håller – Bibeln ger svar på de frågor som människor ställer. Det finns smittande missionsiver – så att fler får lära känna Jesus. Men det enda som bär är Guds nåd och barmhärtighet.

Sommarmötet präglades av ett något lynnigt väder: Det var ofta både regnigt och kyligt. Men mötesplatsen var fantastisk, där vid Hjelmsjöns strand. Och visst kom Jesus där på stranden! Mina barn, hur är det? Har ni något att äta? I undervisning och sång, genom vittnesbörd från ungdomar och ungdomsledare, i nattvardens bröd och vin – blev vi mättade. Det blev en mötes- och rastplats för Guds folk mitt i sommarsemestern 2005.

Viktiga ärenden på årsmötet

EKONOMI. Resultatet för 2004 blev ett underskott på 417 037 kr. Kollekter och anslag, månadsgåvan, sommarmöteskollekten och gåvor från enskilda har fortsatt att minska (bidrag från organisationer har ökat) medan kostnaderna varit ungefär desamma. Läget är fortsatt allvarligt 2005 och resultatet hittills pekar mot ett underskott på 670 000 kr. För att klara likviditeten under våren har fonder sålts.

Årsmötet antog en budget för 2006 med ett stort underskott – man undviker neddragningar i verksamheten men fonden måste användas för att klara likviditeten. Elva korttidare (heter numera ungdomsledare!) anställs för läsåret 05/06 – om föreningar fortsätter att betala hyrorna för dem kan kostnaderna hållas nere avsevärt. Tacka Gud för köbildning till skolarbetet och för det utåtriktade arbete vi står i – och be för alla som nås av evangeliet! Men se över ditt givande och anmäl dig till månadsgåvan! Pg 3 16 86-9, bg 305-0960.

 

STYRELSEVAL. Sju ledamöter lämnade styrelsen – och sju ledamöter valdes in. En ny styrelse formades av entusiastiska, villiga ungdomar och något mera mogna män.

NY ORGANISATION. Årsmötet tog slutgiltigt de nya stadgarna och antog det nya namnet Evangelisk Luthersk Mission – Ungdom, förkortat ELU. Deltagarna i årsmötet fick möjlighet att i smågrupper samtala om ELUs framtida inriktning – omorganisationen innebär inte enbart yttre förändring utan bör även ge ny inspiration i arbetet.

INFORMATION. Två frågor har präglat styrelsearbetet det senaste året: omorganisationen och det pågående 100-årsjubiléet. Köp och läs jubileumsskriften ”KUS 100 år” – lär om din historia och lär för framtiden!

ELU överlämnade planerandet av nästa års sommarmöte till ELM Syd men hälsade välkomna till ELU:s vintermöte den 28:e januari 2006. En nystartad tradition som fortsätter!

Det hundrade årsmötet avslutades med den hundrade psaltarpsalmen: HERREN är god, hans nåd varar i evighet, hans trofasthet från släkte till släkte.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan