Ditt hem – en möjlighet!

Du som har ett hem har något att tacka Gud för. Inte ens i vårt välståndsland är det någon självklarhet, allra minst ett tryggt hem med Jesus. Det är en verklig gåva.

Allt det goda du har, har du fått för att du skall dela med dig av det. Det är inte en kristen tanke att behålla allt för sig själv. Även ditt hem är en gåva att förvalta. Jag tror att våra hem är en underskattad möjlighet bland många kristna i dag. En resurs som väntar på att användas.

Först och främst är våra hem en plats, där vi i familjen tjänar varandra, och där barnen får växa upp i kärlek och med kristen fostran. Sedan är det också en plats där vi tjänar våra medmänniskor. Kristna syskon kan träffas i mindre grupper och uppmuntra och uppbygga varandra i vardagen. Vi behöver varand­ra då likaväl som i söndagens gudstjänst. Men vi får också sträcka oss längre ut – till dem som ännu inte är våra syskon i tron. Gud kallar oss att öppna våra hem även för dem. Det är en utmaning, men rik välsignelse väntar för den som vågar.

För att ta några exempel på människor som skulle behöva att du öppnar ditt hem: Ensamma som önskar att någon bryr sig om och pratar med dem. Barn som behöver någonstans att vara när deras föräldrar måste få avlastning. Invandrare som är långt ifrån hemland och anhöriga, och behöver stöd att integreras i det svenska samhället. Tonåringar som har det struligt och behöver förebilder. Behoven är många och olika. Ibland tar det tid att upptäcka dem. Men man är inte tvungen att vänta med att bjuda hem någon tills man ser att den personen har problem. Man kan även bjuda hem dem som verkar ha det bra.

Jag tror att våra hem är underskattade när det gäller evangelisation. Ett kristet hem är i sig själv evangeliserande, utan att vi anstränger oss. Vi är salt och ljus bara genom att vara och göra som vi brukar, t.ex. be bordsbön, använda ett språk fritt från svordomar osv.

Om du i första hand är intresserad av en människa som hon är och är inriktad på att tjäna henne, kommer hon tids nog att bli intresserad av dig och vad du tror på. Relationen till människan måste alltid vara det viktigaste om vi ska bli trovärdiga. Då kommer du att få tillfällen att vittna om Jesus. Att visa omtanke är i sig själv ett vittnesbörd om honom, som inte bara frälste människor från synd utan också gjorde gott mot dem han mötte.

Börja med att bjuda hem någon i din omgivning och be Gud om hur du ska kunna visa denna människa kärlek och omsorg. Gud låter dig gå i beredda gärningar och visar dig på männi­skors behov. Och gör det inte så komplicerat. Låt inte männi­skofruktan hindra dig. Be om kärlek från honom som först älskat dig, så att du vågar göra det som är gott för Kristi skull. Låt inte heller dina egna krav på ett städat hem, eller prestige gent­emot andra hind­ra dig. Kärleken kallnar i samhället – låt ditt hem bli en plats där din medmänniska får bli fylld av kärlek!

Eva Appell

Red.ledamot, Gårdstånga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan