I möte med Konungen

Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl (Sak. 9:9–10).

Fröjda dig över alla gränser för nu kommer han! Konungen kommer, även om det är på en åsna.

Den väntande mänsklighetens tröstare kommer. Den store konungen är här. Han har vunnit seger över djävulens makt och list. Rätten har segrat över falskhetens förtryck. Gud har inte glömt sitt folk och sina löften och nu är han här i sin Son Jesus Kristus. Det finns anledning att jubla med full styrka.

Orden är pampiga, men det är ändå något fel i beskrivningen. Segerrika konungar på statyer runt om i vårt land sitter knappast på åsnor. Det gjorde man inte i Israel och inte i romarriket heller, varken under profeten Sakarjas tid eller när profetian gick i uppfyllelse vid Jesus’ intåg i Jerusalem. Det är närmast en skymf att en segerrik konung skulle sitta på en obekväm liten ungåsna och inte på en hästrygg, högre än folket.

Hade Jesus kommit till Sverige i dag, hade det också varit något fel i beskrivningen, för här jublar man sällan.

Därför blir vi tillsagda att inte bara jubla, utan att också se på konungen. Saknar du motivation till jubel, så se på Jesus. För att vi ska förstå att han inte bara är en konung att förhålla sig till med allvarsam min, så kommer han inridande mitt framför våra ögon. När andra kungar använder höga hingstar som attribut för att visa sin styrka, så använder Jesus en åsna för att visa sin delaktighet i vår situation. Han är den som från sin låga position ser oss i ögonen och förstår vår hjälplöshet. Han går in under lagen som kuvar oss för att uppfylla den och göra oss fria. Problemen kan fylla våra sinnen och synden kan binda oss, men nu kan vi se Jesus som är större än alla problem och som övervunnit synden. Han är rättfärdig och ger människorna sin rättfärdighet.

Även detta advent rider Jesus in. Men vad rider han in i? Tittar du på honom eller är du nonchalant? Om han, som ser dig där han kommer på din nivå, inte heller detta advent får bli kung i ditt hjärta, så blir det inget jubel. Men får han i dag bli kung i ditt liv, så får du dela hans seger och rättfärdighet. Då blir även du en del av den världsvida kyrkan som genom historien jublat över alla gränser: Hosianna!

Bön: Jesus, du som söker min blick, kom in i mig och lär mig att jubla!

Daniel Ottosson

Predikant och lärarstuderande, Kristianstad

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan