Hylla Konungen!

Och se, här är mer än Salomo. Ur Luk. 11:29–33

När Jesus använder ordet se har han något mycket viktigt att säga oss! Kung Salomo var en mycket välsignad kung, både materiellt och som härskare (han utvidgade landet Israel). Och han var dessutom mycket vis. Ingen kung skall vara din like, hade Herren lovat honom. Man kom från alla folk, för att höra om Salomos vishet … (1 Kung. 4:34).

Drottningen av Saba hade hört rykten om den framgångsrike kung Salomo. Därför reste hon ända från Arabien, kanske 150 mil, inte med flygplan eller bil, utan med den tidens färdsätt, troligen kamel. Det var säkert en svår resa, men inga faror eller kostnader kunde stoppa henne. Hon ville med egna ögon se vad hon hört talas om. Och hon blev inte besviken, tvärtom. Inte ens hälften hade berättats för mig. Du har långt mer vishet och rikedom än jag hört genom ryktet (1 Kung. 10).

Och se, här är mer än Salomo! Liksom drottningen av Saba reste till Salomo, kom de vise männen från Östern för att tillbe och frambära skatter och dyrbara gåvor till Jesus: guld, rökelse och myrra. Den gammaltestamentliga profetian uppfylldes: Skaror av ka­meler skall övertäcka dig, unga kameler från Midjan och Efa. Från Saba skall de komma, guld och rökelse skall de bära. De skall förkunna Herrens lov (Jes. 60:6). I dag på Trettondedag Jul vill Herren föra oss till en Konung som har större rikedom än Salomo.

Profetian från Jesaja uppfylls nämligen även varje gång en syndare finner stjärnan som för till Jesus och slipper att gå förlorad. Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån, dina döttrar bärs fram på armen. Då skall du se det och stråla av fröjd, ditt hjärta skall bäva och vidga sig. Ty havets rikedomar skall föras till dig, folkens skatter tillfalla dig (Jes. 60:4,5). Och det blir glädje hos Jesus när han får ge en syndare av sin rikedom.

Du får komma till Jesus och med egna ögon i Ordet se vad han har gjort för dig. Sångförfattaren Anders Nilsson sjunger: ”Kom nu, ty allt är redo, så blir i himlen fröjd! Du skall få se du blir nog med barnaskapet nöjd.” Trettondedag Jul är en missionsdag. Herren erbjuder sitt julevangelium till alla folk, judar som hedningar. Han sände sin stjärna och kallade Österns vise och förde dem till Frälsaren!

Herren ställer oss i dag inför en allvarlig fråga: Hur hanterar vi julevangeliet? Tar vi emot Frälsaren, faller vi ner inför honom? Eller tillhör vi dem som inte vill tro, som fortfarande lever i fiendskap mot Gud?

Trettondedag Jul är inte bara glädje – texterna visar också att julevangeliet möter hat och motstånd i världen. Vi ser det i Herodes fiendskap, då han genom en djävulsk list försökte döda Jesusbarnet. Men inget motstånd i världen kan göra julevangeliet om intet!

Bön: Käre Himmelske Fader, du som genom ditt heliga Ord har låtit den stjärna gå upp, som leder oss till världens Frälsare, Jesus Kristus. Vi ber dig: led våra hjärtan med din helige Ande, att vi liksom de vise männen finner Jesus som vår personlige Frälsare. Amen.

Jan-Ulrik Smetana

Missionsgårdspastor, Vännäs

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan