Konungen kommer!

Se, din konung kommer till dig, ödmjuk … ur matt. 21:1–9

Den danske prästen skulle påbörja förberedelsen av ett nytt kyrkoårs evangelietexter. Visst hade han predikat över dem tidigare, men nu kände han det omöjligt. En natt drömde han att han såg en allé med 52 avlövade, tillsynes döda träd. Här är mina 52 predikningar, tänkte prästen. Inget liv! Men plötsligt ser han en man komma ridande. Han stannar vid varje träd och räcker ut sin hand. I ett nu växer ett rikt lövverk fram – doftande av friskhet. Vilken förändring för prästen, som förstod att ryttaren var Jesus! Han hade fått svar på frågan: Varifrån skall min hjälp komma? (Ps. 121.)

Se, din konung kommer till dig – bildligt talat ridande in bland bibelorden för att ge liv.

Se! Det klingar en glädjefylld appell i det lilla ordet. Pass på! Nu öppnas rättfärdighetens portar på vid gavel. En ljuvlig doft av salighet strömmar mot dig. Jesus kommer i ett himmelskt ljussken likt det Paulus fick uppleva på väg till Damaskus. Han kommer med din frälsning och visar upp sitt segerbyte (Jes. 62:11).

Han kommer utan att du har kallat på honom. Frivilligt. Du har inte stigit upp till himlen för att kalla ner honom. Du har inte förtjänat att han kommer eller frågat om han ville komma. Ändå står han nu och räcker ut sin hand mot dig, en ovärdig syndare, och säger: Här är jag, här är jag (Jes. 65:1). Han kommer därför att han älskar dig och vill rädda dig. Han kräver ingenting annat än att du låter honom ta alla dina synder från dig och låter dig bli frälst av nåd. Ja, han kommer bara för att tjäna dig och göra dig gott. Han kommer inte för sin egen skull, utan för din. Han kommer för att ge allt sitt eget till dig, som din vän och broder. Han kommer ödmjuk – inte med åska och blixt som på berget Sinai vid lagens utgivande. Han kommer stilla och milt – hotar inte, straffar inte. Han hämnas inte synderna och överträdelserna. Han kommer för att hjälpa, frälsa och ge frid, den store fridskonungen. Och Jesus har tid att lyssna. Han har inte bråttom som vi. Jesus jäktar aldrig.

Nu är han här för att ta sig an din sak. Vilket underbart uttryck! Ta sig an. Liksom en herde tar sig an sin hjord när han är bland sina får, som varit skingrade, så skall också jag ta mig an mina får, säger Herren (Hes. 34:12). Då är han samtidigt din försvarare, som för din talan inför din himmelske Far. Guds församling kan verkligen jubla av fröjd över Jesus.

Bön: Tack, du vår himmelske konung, för att du kommer och tar dig an oss!

Ove Bengtsson

Predikant, Örkelljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan