Kategori: December 2007

Hylla Konungen!

Och se, här är mer än Salomo. Ur Luk. 11:29–33 När Jesus använder ordet se har han något mycket viktigt att säga oss! Kung Salomo var en mycket välsignad kung, både materiellt och som härskare (han utvidgade landet Israel). Och han var dessutom mycket vis. Ingen kung skall vara din… Läs hela artikeln »

Namnet Jesus

När åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras, fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev avlad i sin mors liv. luk. 2:21. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till… Läs hela artikeln »

Jag jagar mot målet

Aposteln Paulus fick möta Jesus Kristus och det förändrade honom helt. Han fick ett nytt liv, och ett mål att se fram emot. Så kan det vara även för oss.

Guds barn jag är!

Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: ”Abba!… Läs hela artikeln »

… vilken mäktig Gud vi har!

Från krigets Irak har många människor kommit till Sverige. Här berättar en familj om hur Gud väldigt konkret öppnat stängda vägar, och också visat dem till en kristen gemenskap i deras nya hemland.

Tillväxt under förföljelse

När evangliet om Jesus Kristus sprids växer Guds rike på jorden. Samtidigt ökar förföljelsen av enskilda kristna och hela församlingar.

Martyrernas mod och lydnad

Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. ur apg. 4:18–31. Temat för annandag jul är ”martyrerna” – ett ord som i dag leder tankarna åt ett annat håll än bara för tio år sedan. Anledningen är att nyhetssändningarna nästan dagligen berättar om människor som offrat sina… Läs hela artikeln »

Det stora ljuset

Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. ur jes. 9:2–7. När änglarna kom med budskapet, julevangeliet, från himmelen – då skingrades i ett nu det tjocka mörker som omslöt herdarna: Herrens härlighet lyste omkring dem,… Läs hela artikeln »

Messias – den utlovade Konungen

Israel, Guds utvalda folk, är ett hoppets folk. Gud har lovat dem Messias, den Smorde, Konungen. När ska han komma?  Folket väntar och längtar … Också vi får se fram emot hans ankomst – han kommer som ett barn, han kommer till vårt hjärta och han kommer en dag på den  sista, stora dagen.

Välsignad är du, Maria!

Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. ur luk. 1:39–45. Uttalandet kommer från Elisabet som är uppfylld av den helige Ande. Hon har fått besök av sin släkting Maria som liksom hon själv är gravid. Båda kvinnorna förstår att de är med… Läs hela artikeln »