Min hjälp kommer från HERREN

Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord. Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. HERREN bevarar dig, HERREN är ditt skydd på din högra sida. Solen skall inte skada dig om dagen, och inte månen om natten. HERREN skall bevara dig från allt ont, han skall bevara din själ. HERREN skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Psaltaren 121

Psaltaren är en verklig pärla bland Gamla testamentets många böcker. Oändligt många människor har läst Psaltaren genom århundradena och funnit tröst och hjälp. Det är också uppenbart att de första kristna, som vi läser om i Nya testamentet, använde Psaltaren som sin bön- och sångbok. Bland de olika psaltarpsalmerna finns det en liten grupp som kallas ”Vallfartspsalmer” (Ps. 120–134). Det är en liten homogen grupp sånger som en gång sjöngs av olika grupper eller enskilda pilgrimer på väg upp mot Jerusalem. Alla dessa femton psalmer är korta och här finns en stor kärlek till berget Sion och till templet. Flera av psalmerna talar om förföljelse och svårigheter. Här finns en stark tro på Israels Gud. Vi skall nu, på det nya årets första dag, läsa och uppmärksamma en av dessa vallfartspsalmer: Psaltaren 121.

Herren är den som bevarar mig, v. 1–2

När pilgrimerna närmade sig Jerusalem var det mycket lämpligt att sjunga psalmen 121 eftersom Jerusalem ligger högt och man fick lyfta sin blick för att få syn på staden. Vi kan då bättre förstå inledningsorden: Jag lyfter mina ögon upp till bergen (v. 1). De två första verserna innehåller en fråga och ett svar och det är skrivet i första person singular, det vill säga ”jag”, ”mina” och ”min”. Frågan: Varifrån skall min hjälp komma? är sannerligen en aktuell fråga – alldeles särskilt på en nyårsdag. Hur skall det bli och hur skall det gå? Hur mycket behöver jag oroa mig inför det nya okända året? Gud vill nu ge oss ett svar på de frågorna. Den försäkran som Gud ger oss, och som han vill att vi skall ta till oss, är att Min hjälp kommer från HERREN (v. 2). Men vilka resurser har då Gud så att han kan hjälpa mig? Svaret på den frågan är överväldigande: Gud har gjort himmel och jord. Då har han också förmåga att hjälpa mig! Gud har skapat hela det ofattbara universum och med den makten och kraften är han inriktad på att hjälpa oss människor. Som om inte detta är nog finns det ännu en försäkran som Gud vill att vi skall tänka på och det är att han varken sover eller slumrar. Gud behöver ingen sömn: han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte (v. 3–4). Att Gud som har skapat allt, och som dessutom alltid är vaken, kan och vill hjälpa mig är en underbar sanning som håller att grunda sitt liv på. På den grunden får du nu börja det nya året. I alla dina bekymmer och med all din oro får du vända dig till Jesus och veta att din hjälp kommer från Herren.

Herren är den som bevarar dig, v. 3–8

Psalmförfattaren vänder sig nu till sina medpilgrimer som han tilltalar med orden din och dig. Resten av psalmen målar med olika uttryck Guds bevarande kraft. Ordet bevara förekommer inte mindre än sex gånger (v. 3, 4, 5, 7 och 8). Han som bevarar nationen Israel är även den som bevarar den enskilde israeliten – eller den enskilde kristne (v. 4–5). Att Gud inte skall låta din fot vackla (v. 3), betyder att han skall vara med dig i alla svårigheter. Livet är inte alltid enkelt och det är lätt att vackla, men i allt som möter dig får du vila i förtröstan på Gud. Jesus kommer aldrig för sent och han sviker dig aldrig. Solen skall inte skada dig om dagen, och inte månen om natten (v. 6). Detta är en vacker poetisk bild som än en gång försäkrar dig om att Gud skall vara med dig i alla faror, motgångar och svårigheter – både dag och natt. Både i hetta och i köld! Det sammanfattande löftet gäller att Gud skall bevara dig från allt ont (v. 7). Han skall bevara din utgång och din ingång (v. 8), det vill säga din utgång i livet och din ingång i evigheten vilket alltså betyder att han skall bevara hela ditt liv här på jorden. Men utgång och ingång kan även syfta på varje enskild dag: du går ut på morgonen till dina sysslor och hem på kvällen för att vila. Det gäller också din utgång i detta nya år. Allt gäller från nu och till evig tid (v. 8). Alla Guds löften är sanna och värda att tas på allvar. Guds ord gäller dig!

Ingen kan vara så trygg och lugn inför framtiden som den som lever sitt liv tillsammans med Jesus. Ett liv utan Jesus betyder i djupaste mening otrygghet och ovisshet. Låt din hjälp inför det nya året komma från Herren!

Ingemar Rådberg, universitetslektor, Istorp

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan