Herren kommer – var uthållig!

Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära (Jak. 5:7–8).

Jakob tar exemplet med jordbrukaren för att visa hur en kristen med tålamod och uthållighet skall vänta på Jesu andra advent, dvs. hans andra ankomst. Liksom jordbrukaren efter sådden är hänvisad till Guds ingripande i naturen, me­dan han hoppas på en god skörd, så skall en kristen vänta sig allt gott av Herren, vad som än händer i väntan på hans ankomst. För att styrka de kristna i de ytters­ta tiderna, som skall bli särskilt svåra, står det mycket om uthållighet i breven.
Här i texten skriver Jakob till kristna bröder, som lider under rika människors förtryck, men som ändå står upp för sanningen. Jag vet inte vad du har att utstå, men får du lida för att du är en kristen, är det ett gott tecken på en levande tro på Jesus. Martin Luther anger som ett av sju kännetecken på Kristi sanna kyrka just korset eller lidandet.
Hebr. 10:36 talar om att man behöver uthållighet för att göra Guds vilja och kopplar ihop förmaningen till tålamod med att man kommer att få vad Gud har lovat. En levande tro på Jesus visar sig alltid i lydnad för Guds vilja och i en helig rädsla för att kompromissa med sanningen.
När du i allt vill hålla dig till Guds Ords sanning får du lida, därför att oomvända människor inte tål den. Då sätts uthålligheten på prov och du frestas till att anpassa dig. Får du däremot inte lida på något sätt, bör du pröva om du lever i tron på Jesus Kristus.
Jakob uppmanar: Var också ni tåliga och styrk era hjärtan. Uthållighet och styrka under lidandet får du genom att se fram emot Herrens ankomst. Den är inte långt borta. Då skall Herren skipa rätt och göra slut på allt lidande. Herrens ankomst läser du om i bibelordet, och att flitigt studera detta är en förutsättning för uthållighet och det bästa sättet att styrka sitt hjärta. Jag vill att du särskilt skall lägga märke till vad som står i Hebr.12:2–3.
Bön: Käre Himmelske Fader, tack för att du snart kommer tillbaka och hämtar dina barn hem till dig. I väntan på det, ge mig iver för arbetet i ditt rike. Hjälp mig att i tro se på Jesus så att jag härdar ut i lidandet för ditt namns skull. Pröva mig, Gud, så att jag inte bedrar mig själv med en inbillad tro. Ge mig tålamod och uthållighet. Håll mig vakande och bedjande så att jag med glädje kan möta dig vid ditt andra advent. Amen.

Josef Appell
Predikant och gårdsmästare, Asmundtorp

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan