Namnet Jesus

När åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras, fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev avlad i sin mors liv. luk. 2:21.

Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. apg. 10:42–43.

Varför fick du och jag de namn som vi har? Troligen för att våra föräldrar valde dem. Hur väljer föräldrar namn till sina barn? Det finns en rad olika sätt. En del läser igenom dagarnas namn i almanackan. Andra väljer ett namn som någon av föräldrarna har som andra eller tredje namn eller ett namn som en äldre släkting bär.

Det jag vill komma fram till är skillnaden mellan våra namn och de namn som de bibliska personerna har. I Bibeln hänger namn och person ihop på ett annat sätt än hos oss. Namnet på en person i Bibeln säger något om den personen. Detta gäller också namnet Jesus. Det är en grekisk form av namnet Josua, som betyder ”Herren är frälsning”.

Vad betyder Jesu namn för oss? Vi slutar ofta våra böner med ”i Jesu namn, amen”. Genom tron och dopet är vi i honom. Att vara i Jesus betyder att kunna ta till sig de löften som Gud ger oss.

I dag påminns vi särskilt om att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn (Apg. 10:43).

Har du tänkt på att när prästen i dopet gjuter vattnet över barnets huvud, så finns prepositionen ”i” med samt den treenige Gudens namn? ”Jag döper dig i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.”

Så finns det också i Bibeln för alla som är döpta, vare sig de lever i sitt dop eller inte, ett löftesord: Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra (Rom. 11:29). Vårt dop är därför som ett bankkonto. I dopet har den döpte fått gåvor. Läs gärna om dessa gåvor i Lilla katekesen, stycke 223. De gåvorna är syndernas förlåtelse, frälsning ifrån döden och djävulen och en evig salighet. De finns som på ett bankkonto. De finns där för den som dagligen omvänder sig och för den som för första gången upptäcker vad som gavs i dopet.

Så stort och så rikt är Jesu namn, och så stor skillnad är det mellan Jesu namn och våra namn.

När vi nu börjar ett nytt kalenderår så är det en påminnelse om allt vi äger i Jesu namn och att vi bör be om en förnyelse av tron på Hans namn.

Bön: Låt mig börja med dig, o min Frälsare kär, varje år som du giver mig än. Låt mig börja med dig varje dag du beskär, och förnya mitt uppsåt igen, att vara och bliva din egen. Amen.

Jan Eriksson

Fil.kand., Kristianstad

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan