Bibelläsning

Kanske du ibland har svårt att få ditt personliga andaktsliv att fungera. Bönelivet går i stå och bibelläsningen känns trög och oinspirerad. Finns det något du kan göra för att få det att fungera bättre? Denna artikel vill ge några tips när det gäller just bibelläsningen!

Att ha tillgång till en bibel är inte en självklarhet. Fortfarande finns det många människor på vår jord som inte har en bibel, och historiskt sett är bibel­ägare i minoritet. Men detta faktum bör inte få oss att dra slutsatsen att bibelläsning är onödig för en kristen. Nej, i stället bör vi ta det judiska folket som exempel – de hade visserligen inte möjlighet att äga en egen bibel, men de såg till att lära sig stora delar av Gamla testamentet utantill. Då bar de alltid Bibeln inom sig.
I Nya testamentet möter vi männi­skor som på olika sätt använder sig av bibelordet. Om församlingen i Berea står det i Apg. 17:11 att de ”forskade dagligen i Skrifterna” för att se om Paulus hade rätt! Detta är ett viktigt sätt att läsa Bibeln som vi inte får glömma i vår emotionellt orienterade tid – Bibeln ska urforskas grundligt, bibelkunskap är viktigt för att vi ska kunna förstå Guds vilja med våra liv.
Ett annat intressant perspektiv på bi­belläsning möter vi hos Jesus själv. När han frestas av djävulen i öknen svarar han med bibelord som samtliga är hämtade från 5 Mos. 6 och 8. Kanske var det så att Jesus ägnade sin tid i öknens fasta åt att meditera över Femte Moseboken! Kanske är det därför som just ord ur 5 Mos. hjälper honom att ge djävulen svar på tal. Hur som helst är detta ett annat viktigt perspektiv på bibelläsningen – vi behöver meditera över Guds Ord och låta det bli levande i våra liv.

Kamp och vila
Ofta blir bibelläsningen en kamp för oss när det egentligen borde vara vila och näring. Det kan ha många orsaker, för vi är olika som personer. Men inte sällan går vi runt med ett gnagande samvete över hur dåligt vårt kristna liv fungerar – och gör därmed bibelläsningen till en prestation. Själv har jag funnit det befriande att reflektera över de tre nyckelord som Magnus Malm tar fram när han skriver om bönelivet i boken Vägvisare. Malm talar där om enkelhet, flexibilitet och envishet.

• Gör det enkelt
Malm konstaterar att vi ofta gör andaktslivet till en dygd och så försö­ker vi göra upp yviga scheman och dylikt. Jag bestämmer mig för att jag nu ska ta tag i mitt andaktsliv, jag ska gå upp en timme tidigare varje morgon och läsa Bibeln. Och det går bra en dag, två dagar, tre dagar – men fjärde dagen försover jag mig och femte dagen har jag helt gett upp hoppet om att någonsin få ordning på mitt andliga liv. Men låt då enkelhet vara ett nyckelord. Krångla inte till det utan använd så enkla former som möjligt, former som passar din egen personlighet. Vissa vill läsa mycket och ”forska i Skrifterna”, medan andra nöjer sig med ett kort stycke och istället tar sig tid att meditera över avsnittet. Gör det som passar dig bäst!

• Flexibilitet är OK
Var flexibel! Vissa är morgonpigga och andra är kvällspigga – och det är faktiskt inte mer fromt att läsa Bibeln på morgonen än på kvällen! Så välj den tid och plats som passar dig. Om du studerar, så varför inte låta Bibeln ligga överst i läxhögen. Eller lyssna på Bibeln som ljudbok när du kör till jobbet eller är ute och joggar …

• Bra med envishet
När du funnit former som passar dig så var envis! Det kommer att kännas oinspirerat att läsa Bibeln många gånger, men gör det ändå! Du äter ju inte mat för att du känner för det utan för att du behöver det. På samma sätt är det med Bibeln, du behöver andlig föda hela tiden, inte bara när du känner för det!

 

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan