Tagg: Aktuellt ämne

Hur delar jag min tro?

Många kristna vill gärna berätta om sin tro men känner att de inte riktigt får till det. Bibelläraren Gunilla Bäcks delar tankar och råd för det goda, evangeliserande samtalet. Hon berättar också om sin erfarenhet – att folk i Sverige är mer öppna än vi ofta tror.

Jesus berör fortfarande

Kristen tro är inte på utdöende. Tvärtom, aldrig förr har så många bekänt sig som kristna. Samtidigt lever vi i tider med de allra största och värsta förföljelserna mot kristna. Och just där kristna drabbas som värst, där kommer flest människor till tro.

Habegär eller generositet?

Har du senaste mobilen? Sett senaste filmen? Köpt det som gäller för höstens kläder? Glöm det! När vi släpper jämförelserna med andra, kan vi klarare se allt gott som vi ständigt får – att förvalta, och kanske ge vidare.

Vem är jag?

Människans sexuella identitet har på många sätt blivit en huvudfråga i dagens samhälle och i den allmänna debatten. Men vilken är min djupaste identitet?

Mer än turist

Att packa väskan inför en ny resa är spännande. Oavsett anledningen till att man reser, kan resan få ge fördjupning för både resenären och dem man möter på resmålet.

Varför måste Jesus dö?

I nästan tvåtusen år har människor funderat över frågan om varför Jesus måste dö. I kyrkans reflektion kring detta mysterium har man kommit att betona tre olika motiv i försoningen: segern, offret och kärleken.

Uppdrag: jorden

Gud har skapat vår värld och kallat oss människor att vårda och ta hand om den. Tillsammans ska vi göra den vänligare att leva i.
Den kallelsen kan innebära stora uppoffringar, men också rik glädje och välsignelse!

Resa till mognad

Vad händer med oss när vi blir gamla? Kanske ska vi börja tänka på vårt åldrande av andra skäl än hur vi placerar våra pensionsfonder? Hur jag lever påverkar hur min ålderdom kommer att bli.

Jag – min egen avgud?

Det talas om individualismen i vårt samhälle, och nog känner vi alla till den. Vi längtar efter gemenskap men samtidigt vill vi vara fria. Fria att finna oss själva och vår plats i världen. Hur kommer egentligen människan till sin rätt? Och hur möter kyrkan henne?

Kyrkan & samhället

Kan en kristen hålla fast vid sanningarna i Bibeln utan att vara intolerant mot andra? Ett problem är att vi ofta blandar samman begreppen tolerans och acceptans. Utmaningen är att vara tolerant utan att acceptera – vi kan erkänna andras åsikter utan att behöva överta dem eller ens anse dem vara rätta.