Kategori: Februari 2008

Hugo Odeberg

Han läste flytande hebreiska, grekiska, holländska, italienska och spanska, men var även kunnig i en mängd äldre språk. Finska lär ha tagit honom två veckor att lära sig … Han startade 1943 bibelstudiesällskapet Erevna (grek. rannsakan) i Lund. Hugo Odeberg lät Skriften förklara Skriften.

Bibelläsning

Kanske du ibland har svårt att få ditt personliga andaktsliv att fungera. Bönelivet går i stå och bibelläsningen känns trög och oinspirerad. Finns det något du kan göra för att få det att fungera bättre? Denna artikel vill ge några tips när det gäller just bibelläsningen!

Vi ber till Far

Helgat varde ditt namn. Matt. 6:9

Gud är vår tillflykt

Martin Luthers välkända psalm ”Vår Gud är oss en väldig borg” är en fri omskrivning av Psaltaren 46. Luther visste vad det innebär att förtrösta på Gud, och det är detta både nämnda psaltarpsalm och Luthers egen psalm handlar om.

Paulus tredje resa

Detta har hänt: Evangelisten och läkaren Lukas står som författare till Apostlagärningarna, boken som spänner över ca 30 år och vars huvudperson är – precis som i evangelierna – Jesus Kristus. Det är inte apostlarna som är det centrala, utan vad den helige Ande gjorde och lärde genom dem. Boken… Läs hela artikeln »

Hans kärlek är större

Mästare, vi skulle vilja att du lät oss få det vi nu tänker be dig om! Ur Mark. 10:32–45 Jesus var med sina lärjungar nu på väg mot Jerusalem. De märkte nog att det var något alldeles speciellt i görningen. Det lugna Galiléen låg bakom dem, och nu väntade det… Läs hela artikeln »

Fridens evangelium till en sargad värld

Hur kan ett förhållandevis stabilt land som Kenya närmast slås i spillror under en vecka? Jag tänker på händelseutvecklingen efter det fria, demokratiska val som hölls i slutet av december 2007. Två presidentkandidater från landets dominerande stammar, vilka tidigare suttit i samma regering, hade utkämpat en jämn val­rörelse. Röstsammanräkningen visade… Läs hela artikeln »

Ett val som startskott

Det var val i Kenya den 27 december. Oroligheterna som följde därefter trängde under julhelgen in i våra vardagsrum. Många har också kunnat följa händelserna något på ELMs hemsida. I mitten av januari skrev Karin G. Ekström följande för Till Liv.