Med hjärta för böcker

Källarvåningen på Missionsgården Strand­­hem har under många år varit BV-Förlags distributionscenter och centrallager. För drygt ett år sedan tvingades förlaget av ekonomiska skäl att säga upp personal. Genom frivilliga insatser drivs nu arbetet vidare vid bokdepåerna i Örkelljunga, Helsingborg, Stockholm och Vännäs. Följ med till Strandhem och Helsingborg!

En tisdagsförmiddag möter jag volontärerna från Åstorp, Margareta Gustavsson och Ingrid Bengtsson, aktiva med att ta fram böcker från lagret inför ELM-BVs årsmöte. Med erfarenhet från civila arbeten inom administration är båda sedan ett par år tillbaka pensionärer. Förra året fick de en förfrågan från förlagets verkställande direktör Nils-Göran Nilsson om att bistå med punktinsatser i förlagets verksamhet på Strandhem. Som bok- och missionsintresserade ställde de välvilligt upp och sedan juni 2007 är de trofasta medarbetare i bokförlaget, måndagar (em) och tisdagar (heldag). Båda är ”bokmalar”. Ingrid har i flera år varit s.k. abonnent på förlagets böcker (f.n. är de närmare 150 till antalet).
Med glädje och entusiasm berättar Margareta och Ingrid om sina åtaganden: inkommande samtal och fax, posthantering, leverans av mindre bokbeställningar, ta hand om en och annan bokköpare, lagerarbete, städning, osv.
De frivilliga bokförsäljarna hoppas kunna fortsätta så länge hälsa och krafter tillåter. De ser fram emot många telefonsamtal och besök i depån på Strandhem – måndagar och tisdagar!
”Får jag ta ett foto på er”, undrar jag? ”Absolut inte”, svarar de samstämmigt!
Efter ett längre övertalningsförsök var vi överens – inga ledsamheter här!
På väg till nästa förlagsanhalt – i Helsingborg – tänker jag på intrycket från mötet med de glada bokvolontärerna. I Ps. 100:2 talas det om att ”tjäna Herren med glädje”. Det sinnelaget föds bland dem som först blivit betjänade av samme Herre!
På tisdagseftermiddagen besöker jag förlagets bokdepå i Helsingborg, som öppnade 2005. VDn Nils-Göran Nilsson, även han pensionär från Åstorp, tar emot i den ändamålsenliga lokalen, centralt belä­gen i stan. Här finns gott om böcker – till försäljning men också för större utskick.

Hur länge har du varit engagerad
i BV-Förlag, Nils-Göran?
– För tre–fyra år sedan blev jag övertalad att bli VD. Dessförinnan hjälpte jag emellanåt till på frivillig basis. Från 2005 har jag ibland varit ersättare i Helsingborg – sedan sommaren 2007 som regel tre dagar i veckan (tisdagar och torsdagar kl. 11–18 och fredagar kl. 11–16). Två goda medarbetare hjälper till varje vecka, Arnold Lassen och Bengt Larsson.

Du arbetar alltså drygt halvtid …?
– Ja, men det är inte betungande! Det är roligt att komma hit, ta hand om beställningar som gjorts via nätet. Alla större bokleveranser sänds härifrån. Vår största kund är SLEF Media i Finland, men också kristna bokhandlare beställer – i Malmö, Lund, Jönköping, Vetlanda, Göteborg, Stockholm, Umeå, osv.
Vad säljer bäst för närvarande?
Andaktsböckerna går bra, de av Nissen, Sjaastad och Wisløff. En hel del biblar förstås, inte minst den äldre BV-bibeln (1883/1903) som läses av många laestadianer. Luthers Ord för dagen säljs en del. Rosenius-läsarna är glädjande nog tillbaka – Vägledning till frid, Husandakten (snart dags för nytryck) och Människans fall och upprättelse. Vi överväger att trycka Rosenius bok I Guds hjärta – den går inte att få tag på längre.

Ni har även böcker från andra förlag?
– Ja, men det är inte helt enkelt att göra goda urval t.ex. från Artos, Cordia, Kyrkliga Förbundet, Libris, Verbum, osv. Här finns ständigt ett svårt spänningsfält mellan vår identitet och förlagets ekonomi.

Hur ser det ut med förlagets ekonomi?
– Vi har en bruttoomsättning på nästan 900000 kronor. Senaste lagerinventeringen visade ett värde på mer än tre miljoner kronor. Alla ELM-are behöver hjälpas åt att marknadsföra och sälja våra böcker. Även om en del av dem är av äldre årgång, så finns det mycket som är läsvärt! Vi har närmare 150 fasta abonnenter som får nyutgivna böcker med 20% rabatt – fler är välkomna! Bokdepån i Vännäs går bra – Birgit Andertun gör en stor insats där!
Ni arbetar här tillsammans med
föreningen Nytt Hopp för Alla …
– Ja, det fungerar bra, det är lite samma människor. Hit kommer kyrkfolk, kristna grupper, ungdomar och även människor med invandrarbakgrund. Sedan ett par år tillbaka har vi viss bibelspridning, ett resultat av att vi sänder närradioprogram på arabiska (och snart även på farsi).

Hur länge kan du fortsätta …?
– Jag vill gärna fortsätta en tid till, om hälsa och krafter tillåter. Det är meningsfyllt att få vara bokmissionär här i Helsingborg!

Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan