Gud besöker sitt folk

Gud är trofast och håller sina löften – han kommer till oss i Jesus Kristus. Sakarias bön talar om det ljus som får mörkret att vika och om den frid som kan förändra världen.

Han kunde bara inte tro det. Det var för fantastiskt. Hur skulle han kunna veta att det var sant?
Det var vad han frågade sig, den gamle prästen Sakarias, när ängeln Gabriel berättade för honom att han och hans hustru Elisabet skulle få en son. Som de hade längtat efter att få ett barn. År efter år hade de bett och hoppats. Nu var det för sent, tänkte han. De var för gamla. Det var omöjligt. Han kunde inte tro det.

Glädjen som föder lovsång
Det är inte svårt att känna igen sig! I mötet med vardagslivets påfrestningar kan det vara svårt att hålla fast vid att Guds ord är sant. Visst borde Sakarias ha litat på Gud, men han gjorde det inte. Därför blev han stum ända tills han böjde sig för ordet och erkände Guds makt och suveränitet.
Då hände något med honom på samma sätt som det händer något med varje människa som kommer till tro och börjar lita på Gud. Glädjen över vad Gud gjort föder lovsång.
Det står om Sakarias: Då löstes hans läppar och hans tunga, och han talade och prisade Gud. Han fylldes av Helig Ande och talade profetiska ord. Sakarias fick hjälp av Gud att formulera sin glädje över sonen Johannes Döparens födelse.

En sång om soluppgång
Sakarias lovsång finns i Lukas evangelium 1:67–79. Den är en av de stora nytestamentliga lovsångerna och används varje morgon i kyrkans morgonbön, Laudes.
Vad ber Sakarias, kyrkan och vi egentligen när vi använder denna bön? Låt oss se efter!
Välsignad är Herren, Israels Gud. Visst är det konstigt att välsigna Gud. Det är ju Gud som välsignar oss. Tanken är denna, när välsignelsen läses i gudstjänsten är det inte en from förhoppning utan en gåva, där Gud ger oss den himmelska världens välsignelser. Det är en konkret gåva från Gud som vi skall ta emot. ”Tag emot Herrens välsignelse” är uppmaningen vi får i gudstjänsten. När vi välsignar Gud, är innebörden den att vi erkänner att allt det vi har är Guds och vi ”ger” honom det, erkänner hans makt över det och rättighet till det. Att välsigna Gud är att säga: Du är Herren och allt mitt är ditt.
Herren Israels Gud. Vår Gud är Israels Gud. Det var viktigt för Sakarias. Det är viktigt också för oss. Det är genom Israels folk som alla folk skall bli välsignade i och med att Kristus föds i detta folk. Det är genom att Gud visar sig som Israels Gud som det skall bli uppenbart att han är hela världens Gud.
Som besöker sitt folk. Gud är inte långt borta. Han kommer till sitt folk. Han är Immanuel – Gud med oss. Han blir en av oss, människa som vi, när Jesus föds i Betlehem. När Sakarias ber denna bön har det ännu inte skett. Det är en tid kvar till Jesu födelse. Sakarias talar om något som snart skall förverkligas. Men det han talade profetiskt om är historisk verklighet för oss. Herren har besökt oss och han besöker oss nu i Ordet och sakramenten. Det är inte bara historia. Han är nära oss nu enligt sitt löfte. Det är det faktum vi alltid vilar i när vi ber. Vi ber i Jesu namn, i gemenskap med honom som kommer till oss och är oss nära. Vi är/behöver inte vara ensamma i vår bön.
Och ger det frihet. När Gud kommer till oss gör han något. Han ger frihet, frihet från synden, döden och djävulen. Vi står inte längre under deras makt. De är besegrade. Därför att …

Han reser för oss frälsningens horn. Horn är en bild för makt och styrka. Och det fanns horn på altaret i templet – den som tog tag i ett av dem blev räddad undan fienden. Korset är det frälsningens horn som Gud reser. När vi griper tag i det blir vi frälsta, räddade.
Som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Gud håller ord och allt som sker nu när Johannes Döparen har fötts och det som skall ske när Gud kommer till sitt folk är en uppfyllelse av Guds löften. Det handlar om …
Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Tankegången upprepas och utvecklas. Gud griper in och ställer sig på vår sida gentemot allt det onda. Han är den starkare som kan frälsa och befria oss från allt som binder och hotar oss.
Genom det han gör nu visar han barmhärtighet mot våra fäder, det vill säga han visar att han står fast vid sitt heliga förbund, vid det han lovat. Löftesuppfyllelsen visar hans barmhärtighet inte bara mot fäderna utan också mot oss. Vi kan lita på Gud, han håller sina löften, i alla lägen.
Vilka löften är det? Att rycka oss ur våra fienders hand, och låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Det är Gud som gör det. Genom Jesus rycker han oss ur fiendens hand. I Jesus blir vi rena från synden och får den rättfärdighet från Gud som gör att vi kan komma inför honom och tjäna honom utan fruktan med frimodighet och glädje. Det är Guds verk helt och hållet. Suveränt, för då blir det ju ordentligt gjort.
Och du, mitt barn. Nu beskrivs Johannes Döparens uppgift, det är han som är barnet. Johannes är den Högstes profet som skall gå före Herren och bana väg för honom.
Johannes skall genom sin verksamhet låta Guds folk få veta att i Jesus är frälsningen här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Det är Guds barmhärtighet och mildhet som är orsaken till frälsningen. I Jesus skiner det fram. Gud är kärlek. Han vill rädda oss människor. Och genom Johannes får folket veta detta.

Han skall komma ner till oss från höjden – det är så Gud besöker oss. Han kommer ner till oss från himlen och blir en av oss. Här klingar änglasången för herdarna i Betlehem med i bakgrunden: Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När Gud kommer ner till oss från höjden, och föds som människa där i stallet i Betlehem, kommer han med fred, ljus och liv. Han kommer som …
En soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga. Det är en fantastisk bild för det Jesus gör. Som soluppgången driver undan nattens mörker så är Jesus en soluppgång för oss som är i syndens mörker och i dödens skugga. ”Jag är världens ljus”, säger Jesus. En kristen lever i det ljuset och blir ledd av det ljuset.
Och styra våra fötter in på fredens väg. Det är Gud som gör det genom Jesus. Han hjälper oss att leva i ljuset. Han styr våra fötter in på fredens och fridens och kärlekens väg.
Så slutar bönen som är en oerhört rik beskrivning av vad Gud gör genom Jesus. Det är lätt att förstå varför Kyrkan ber denna bön varje morgon! Kanske du också skulle göra det? Denna bön är en gåva från Gud till dig. Varför inte använda den som din julgåva till Herren?

Olle Fogelqvist, komminister, Frillesås

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan