Nytt år och nya planer

Lyssna nu, ni som säger: ”I dag eller i morgon skall vi …” Jak. 4:13

Är det inte så jag säger? ”I dag eller i morgon skall vi …” Eftersom det inte står något skrivet i min almanacka för den dagen eller det klockslaget så kan jag ju göra det jag vill göra då. I första hand det som gäller jobbet, sedan olika saker som hör till fritiden. Göra affärer och tjäna pengar, resa, gå på kurser, ta ideella eller politiska uppdrag eller uppgifter som hör till kristen verksamhet. Våra almanackor ser olika ut. Du vet hur din planering ser ut, vare sig du har den nedskriven eller i huvudet. Så här i nyårstid kanske du bestämt några saker du tänker göra år 2009, kanske är du ända inne i december månad.
Två kristna kvinnliga läkarstuderande från Sydafrika menade att i Sverige frågar man så lite efter Gud för det materiella välståndets skull. Man behöver inte be till Gud om dagligt bröd. Det materiella välståndet räcker. Vad sätter du din förtröstan till om dagarna?

Vi säger: I dag eller i morgon skall vi … Vad säger då Herren om vad jag skall göra? Det är en viktig fråga jag bör ställa under min lilla stund på jorden.
Lyssna nu, ni som säger: ”I dag eller i morgon skall vi resa till den eller den staden och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar.” Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en rök, som syns en liten stund och sedan försvinner. I stället borde ni säga: ”Om Herren vill och vi får leva skall vi göra det eller det.” (Jak. 4:13–15.)

Min tid står i Herrens händer, inte i mina. Att jag planerar min tid utan att fråga Herren är, enligt fortsättningen av Jakobs brev, synd. Men nu skryter ni och är självsäkra. Allt sådant skryt är av ondo. Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar (Jak. 4:16–17).
Kanske talar Jesus särskilt till mig i liknelsen om den rike dåren i Luk. 12:16–21. En rik man hade åkrar som gav goda skördar. Och han frågade sig själv: Vad skall jag göra? Svaret från hans eget huvud blev: Jag river mina logar och bygger större, och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Mannen tänkte att han hade allt han behövde och mer än så. Han frågade inte Herren. Det blev hans livs misstag. Vi läser hur det gick: Men Gud sade till honom: Din dåre, i natt skall din själ utkrävas av dig, och vem skall då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.
”Man är inte nöjd trots att man har allt man behöver”, konstaterade ett par grannar jag kom i samtal med. ”Om man har köpt en ny fin bil är man glad över den de första veckorna, men sedan tänker man inte särskilt på den.” ”Nej”, svarade jag, ”Bibeln säger: Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ?” (Matt. 16:26.) En av grannarna sa: ”Tänk att det som är sagt för så länge sedan är så bra.”

Ingen av oss vet om vi får uppleva det nya året. Gud vet det. Men vi vet vad hans vilja är med oss varje ny dag. Det är inte att tänka att jag är herre över min tid. Det är inte den rike bondens väg. Det är att starta med att lyssna till Herrens ord. Då skall du få allt det andra också. I Bibeln, oavsett var i Bibeln du läser, möter du din Frälsare Jesus Kristus. Han vill visa dig den oersättliga rikedom som han vunnit åt dig. Den rikedomens härlighet kan vi människor varken förkunna eller tro utan den helige Andes hjälp. Det handlar om det eviga livet. Många före dig har funnit den verkliga rikedomen och fått frid med Gud.

Bön: Visa mig, Herre, din väg, jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda: Att jag fruktar ditt namn. Amen.

Gunnar Åström, läkare och ELM-predikant, Vännäs

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan