Kategori: Februari 2009

Trons förnuft och otrons oförnuft

Begreppet ”tro och vetande” känner vi igen som titeln på Ingemar Hedenius bok, och begreppet har åter aktualiserats genom ”humanisternas” kristendomskritik. Men fi nns det någon motsättning mellan begreppen och hur kan vi i så fall hantera den? Är den kristna tron oförnuftig?

Sannings(s)ägare likt Jona

Är Bibeln verkligen aktuell i dag? JA – och Till Liv vill i den nya serien Bibelaktuellt ge exempel på det. Vad kan vi lära av profeten Jona som levde på 700-talet före Kristus?

Jesus och jag – i tvivel och tro

Hur kan jag komma över mina tvivel till en personlig tro – en tro som med öppna ögon och öppet hjärta förtröstar på Gud och hans Ord? Livet tillsammans med Jesus innebär både tillit och tvivel. Men – varför tror jag? Varför tvivlar jag?

Ingemar Hedenius

Han gick till kraftigt angrepp mot den kristna tron. Han kritiserade även samtida biskopars och teologers oförmåga att såväl försvara kristendomen som att förklara vad den innebär. Ingemar Hedenius inverkan på svensk kyrka och teologi märks fortfarande – därför är det viktigt att vi känner till något om den ”Tro och vetande-debatt” som ägde rum i Sverige på 1950-talet.

Det pågår en kamp …

Vi strider inte mot kött och blod utan mot … ondskans andemakter. Ef. 6:12. ”VI strIder …” Ja, så blir det för oss när vi lever med Kristus, vi hamnar i en strid. Vi får frid med Gud men kommer i strid med ondskans andemakter. Dessa vill dra oss bort… Läs hela artikeln »

Ett ljus som avslöjar och ger liv

… ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna … Luk. 2:22–40

Absolut människovärde – grund och hot

Alla människor är lika i värde och rättigheter. Det fastslås i första artikeln i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, och det är nog få människor i vårt land som har invändningar mot detta. Ändå brottas säkert många med frågor om människovärdet och upplever att deras eget eller andras värde inte respekteras.

Vill du be, ge och gå?

Det måste vara frustrerande för en bonde att se en gröda han arbetat med bli mogen till skörd, och så har han ingen som vill ta hand om den. På liknande sätt såg Jesus på människorna som kom till honom för att bli botade. De blev botade, och de fick… Läs hela artikeln »