Så länge det finns hopp, finns det liv

BERTH LÖNDAHL • Vår kultur är mer präglad av kristen tro än vad som vanligen är känt och erkänt. Om det påståendet är riktigt, betyder det att ett avståndstagande från kristen tro kan få långt mycket djupare och allvarligare konsekvenser än vad vi vanligen tänker. Mäktiga destruktiva krafter som modlöshet, identitetsförlust och människoförakt släpps lösa när det kristna hoppet om evigheten går förlorat. Själva livet riskerar att krympa med hoppets död, skriver här Berth Löndahl.

Länk till artikeln som PDF-fil.

Foto: –