Kraften i Guds Ord

Det ligger en hemlighetsfull kraft i Guds eget ord – det kan både förvandla våra liv och ge oss en stor frimodighet.

ELM Syd har för varje år ett tema. Det ger våra anställda en inriktning för arbetet. Det är också en möjlighet för de föreningar och församlingar som vill arbeta med temat till exempel på temadag eller föreningshelg. I år är temat ”Kraften i Guds Ord” – en verklighet att upptäcka och fördjupas i. Kraften i det ord som Gud talat till oss, det som vi har i Bibeln, är livsavgörande och öppnar för en livsförvandling du bara anat. Du som längtar efter denna förvandling: läs, lyssna och lev.
Aposteln Paulus skriver i Romarbrevet: Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror … (1:16).

Skäms vi för evangelium?
För en tid sedan åkte jag bil genom Skåne med några polischefer som jag känt nästan hela mitt yrkesverksamma liv. Vi är alla gråhåriga och lite skavda av livet. Innanför min vita skjorta och under deras guldklädda axlar finns bräcklighet och många blåmärken efter törnar i livet. Väl framme i konferenssalen sträcker vi på oss och går i tjänst på allvar. Men i bilen finns ofta tid att ’fälla upp visiret’ och tala mera öppet. Vi pratar om livet, oron för sjukdom och död, om Gud, hur det ska gå för våra barn, äktenskapets fallgropar – ja, ni vet allt det där som många medelålders människor ofta tänker på.
Vänner emellan vill man ju inte att någon ska känna sig utanför, så under våra resor bjuds jag ofta in i samtalet med någon ’kristlig vinkling’ på problemen. Denna gång framställdes tron på Gud som en fantastiskt fin ’psykologisk kudde’ som man kan vila sitt huvud på och som säkert hjälpt många att leva och dö. Jag började skämmas för evangelium. Lite generat höll jag med när de talade berömmande om god moral, samhällsanpassning och hjälp till människor att övervinna sin ensamhet och dödsskräck. Men så nyktrade jag till och sa: ”Om Guds Ord inte är sant är det lika bra att riva alla kyrkor.” Det blev tyst i bilen en stund – sedan sa en av dem: ”Varför ska du alltid vara så tjurig, svaret får vi väl först efter döden?” Samtalet tog en ny vändning, stapplande och valhänt talade vi en stund om betydelsen av att Guds Ord verkligen är sant.

Evangeliet kan förvandla livet
Varför är det så lätt att skämmas för evangelium? Svaret måste vara att evangelium inte är något som vi människor kan tänka fram med vårt naturliga förnuft. Det ligger vid sidan av hela vår vardagliga erfarenhet. En allmän andlighet eller spekulativ gudstro verkar man inte behöva skämmas för. Men att Gud utgav sin ende Son för att var och en som tror på honom inte ska förgås (Joh. 3:16), det har ofta varit en anstöt och en dårskap.
Och att de små vardagssynderna hos en väl fungerande samhällsmedborgare endast är toppen på det isberg som skiljer oss helt från Gud – det är mycket svårsmält. Liksom att vi alla behöver frälsas och få våra liv förvandlade. Och ändå: i frälsningens gåva ligger frihet och glädje, en framtid och ett hopp.

Uppmuntra varandra!
Vi behöver på olika sätt uppmuntra varandra till att återupptäcka kraften i Guds Ord och att inte skämmas för evangelium. Jesus själv mötte människor som tog anstöt av hans budskap, men han ändrade det aldrig. Endast där finns en väg framåt – och tusentals kristna röster behöver berätta om den och hur förvandlade deras liv blivit.
Det handlar i grunden om tillit till den auktoritet som finns i Guds Ord, om trohet i det egna bibelstudiet och den egna andakten, och om ödmjukhet och botfärdighet när Kristus i Ordet går till rätta med våra fel.

Längtan efter frimodighet
I Johannes evangelium säger Jesus: De ord som jag har talat till er är Ande och liv (6:63).
Alla kristna längtar efter frimodighet. Nyckeln finns i tron på det Ord som Gud låtit gå ut i världen för att vi ska lära känna hans Son. Det är tron på att Gud talar till oss genom sitt Ord, att han gett oss Bibeln sådan den är, för att han ska kunna tala till alla tider och alla folk – också nu i vår tid för att leda, fostra, befria och trösta alla som vill lyssna till honom.
Frimodigheten beror på den enkla och uppriktiga vissheten om att Gud talar genom Ordet så som vi kan ta emot det i Bibeln och genom predikan i kraft av Guds Ord. Frimodighet behövs och frimodighet vill Gud ge. När kraften i Guds Ord blir synlig blir inte livet enklare, men endast sanningen kan göra oss fria.

Ord med Ande och liv
Det är vanligt att vi människor dömer över Guds sanningar utifrån vår lilla hittillsvarande erfarenhet, utan att ana vilka ’oupptäckta länder’ som ligger framför oss. Då föds modlöshet och kraftlösheten tilltar. Denna svaghet är ingen nyhet vare sig för Gud eller för dig som läser. Det är därför en särskild poäng att komma ihåg Jesus ord: ”mina ord är Ande och liv.” Lämnade åt oss själva med våra egna resurser är vi människor mycket begränsade, men när vi tar steg i tro öppnar vi oss för Ande och liv.
Guds Ord förmedlar inte bara kunskap. Det är en skapande kraft, Ande och liv, något som verkar hos den som hör och läser. Människor kan försöka hindra orden från att verka. Det skedde på Jesus tid och det sker i vår tid. Några blir hårdare och mera befästa i sitt beslut att vägra tro på
Jesus. Men andra öppnar sig i tro, faller på knä, ropar om barmhärtighet och möter en frid som är mer och större än allt vad man tidigare mött.

Med tron är det som med torrsim. Alla som lärt sig simma på land (man gjorde det förr i tiden, det tillhör nog en gången tid) måste förr eller senare kasta sig i vattnet och pröva om det fungerar. När vi tar steg i tro och vågar lita på kraften i Guds Ord sker detta oerhörda att vi får börja leva Andens nya liv. Det ger frimodighet!

Anders Månsson, kammaråklagare och ordf. i ELM Syd

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan