Många minnen

Väckelsen i Sverige på mitten av 1800-talet drog också in över Danmark. Även där finns i dag ett ELM – en rörelse som genom åren haft mycket gemensamt med ELM i Sverige. Här minns många predikantbesöken från Danmark – och i Danmark kommer man gärna ihåg de svenska predikanterna.

Vi träffar Esther Dam (90) och hennes svärson Carl-Oluf Bak (66) som båda sedan sin barndom har tillhört ELM i Danmark. Vad minns de från det dansk-svenska samarbetet?

– Många av ELM-BVs predikanter har genom åren rest till Danmark. Är det några ni särskilt kommer ihåg?
Carl-Oluf: Ja! Titus Svensson, Karl Nore, Sigurd Stark och Allan Roos är några – men det finns många fler! Jag minns särskilt Allan Roos och den goda kontakt han kunde få med ungdomarna.
Esther: Jag kommer speciellt ihåg Edit Jönsson. Hon var förstås inte predikant, men missionär i ELM-BVs tjänst under många år. De danska predikanterna var ju få – därför hade de svenska predikanterna en stor betydelse. Men det var ingen skillnad på förkunnelsen …
Carl-Oluf: Sen reste ju även flera predikanter från ELM i Danmark till Sverige. Vi kan ju nämna Ove Dam, Oscar Hjorth och Christian Lodahl.

– ELM-BVs predikanter talade ju svens-ka. Var inte språket ett problem?
Esther: Inte så länge de stod på predikstolen! Många gånger lästes texten ur en dansk bibel. Genom dessa besök lärde vi oss också många svenska ord som förstås underlättade förståelsen.
Carl-Oluf: Det hände att språket ställde till problem. Vid ett tillfälle höll Gunnar Nilsson ett missionsfördrag med bildvisning i ett församlingshem strax utanför Bjerringbro. Församlingshemmet var fullsatt, vilket innebar ca 100 åhörare. Några av de svenska orden var svåra att förstå. Nästa kväll var det dags för missionsinformation i Randers, ca 80 km från Bjerringbro. Antalet åhörare var betydligt lägre där, ca 10. Nu blev det dialog och möjlighet att ställa frågor vilket gjorde det mycket lättare att förstå det svenska språket.

– De svenska predikanterna bodde under sina predikoresor i många danska hem. Har ni några personliga minnen av detta?
Carl-Oluf: Jag har en hel del minnen eftersom många predikanter bodde hos mina föräldrar Inger och William Bak. Vid ett tillfälle i min ungdom gästades vi av en dansk predikant, Bernt Lind, och en svensk, Allan Roos. De råkade se mig när jag skulle raka mig vilket föranledde en hel del skämtsamma kommentarer. Allan Roos gav rådet: Gnid bort fjunen med en disktrasa!

– Vilken betydelse hade ELM-BVs Missionstidning för förbindelsen med Sverige?
Carl-Oluf: Jag kan bara säga att jag kommer ihåg Missionstidningen som en ganska tråkig tidning. När Till Liv kom innebar det ett stort lyft!

– Vilket utbyte har det funnits inom det musikaliska området?
Esther: ”Strengekoret” från Bornholm har varit på turné i södra Sverige. Många svenska körer har också besökt Bornholm, senast i samband bibelcampingen på Bækkely sommaren 2010. Den kören var verkligen duktig!

Vi avslutar med att lyfta fram det starka och konkreta samarbete som länge funnits mellan ELM i Danmark och ELM i Sverige när det gäller den yttre missionen. En av ELM-BVs första missionärer var Edith Jönsson (född Korsholm) från Danmark.
– Finns det några speciella minnen från detta?
Carl-Oluf: Vi ett tillfälle hörde jag hur Ediths man Anton diskuterade teologi med min far William. Frågan var hur man skulle ställa sig om Luther och Rosenius var oeniga i en sak. Anton Jönsson framhöll, kanske efter en viss tvekan, att i ett sådant fall skulle han nog följa Luther!

Lilli och Bengt Hjort, Halmstad

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan