Josef – en rättsinnig man

Josef hade bestämt sig. Han måste skilja sig från Maria.
Allt hade varit utstakat. De var trolovade och skulle gifta sig. Men en dag hade Maria helt hastigt gett sig iväg till släktingarna i Judeen. Hon hade inget sagt till honom. Och när hon kom tillbaka var hon havande! Hon bar på ett barn! Först hade han blivit helt stum. Men hon hade bett honom lyssna. Och hon hade berättat att en ängel kommit till henne. Han hade talat om att hon skulle föda en son som skulle bli stor och kallas den Högstes Son. Gud skulle ge honom Davids tron.
Det lät orimligt. Men Josef trodde Maria. Och då – när hon bar på detta heliga barn – passade det inte att han var med. Han måste skilja sig från henne. Det fick ske diskret.

Men den natten visade sig en Herren ängel för honom. Ängeln sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. Hon skall föda en son och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder” (Matt. 1:18–25). Nu visste Josef vad som gällde. Han skulle gå in som far för barnet som Maria bar på. Han gjorde som ängeln hade sagt.
Det är så vi ska göra med det som vi hör om
Maria. Det går på tvärs med det vanliga. Men när Gud bekräftar det och säger ”Frukta inte”, då ska vi ta det till oss.

Nu fick Josef och Maria höra om skattskrivningen och de begav sig till Betlehem. Där var det fullt av folk. Josef sökte rum för dem men allt var upptaget. De blev hänvisade till ett stall. Där födde Maria sin son, och Josef fick ordna en bädd åt honom i en foderkrubba.
Och så kom stjärntydarna. De sökte ”judarnas nyfödde konung” och hade börjat fråga efter
honom i Jerusalem. Det var farligt. Nu visste
Herodes att barnet fanns i Betlehem! Den natten visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: ”Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det.” Genast tog han barnet och Maria med sig och flydde till Egypten.

Så kan det bli när vi förenar oss med Jesus. Det kan bli farligt! Men Gud håller sin hand över oss. Det fick Josef uppleva. Efter en tid visade sig ängeln på nytt för honom och sade att de kunde återvända till Israels land. Nu var Herodes död. Men när
Josef fick höra att Arkelaus hade efterträtt sin far Herodes som kung i Judeen, vågade han inte stanna där. Sedan ängeln hade varnat honom fortsatte de till Galileen och bosatte sig i Nasaret.

När Jesus var tolv år tog Josef och Maria honom med sig till påsken i
Jerusalem. De märkte inte att han stannade kvar när de bröt upp. När de inte fann honom i karavanen vände de tillbaka till Jerusalem. Efter tre
dagars letande fann de honom i templet bland lärarna. ”Mitt barn”, sade
Maria till honom, ”varför har du gjort så mot oss? Din far och jag har varit oroliga och letat efter dig.” Då sade han: ”Varför har ni letat efter mig?
Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min
Fader?” Jesus följde med dem hem. De förstod inte det han sagt, men Josef viss-te sitt uppdrag. Han fortsatte att skydda och leda
Jesus medan han växte upp.

Gustav Börjesson, prost, Sätila

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan