Livet med Jesus

Hjalmar och Peter är ”kombo”, de har delat lägenhet i Lund i tre år. Det är ganska lång tid, så de har hunnit prata om mycket – men ändå inte så direkt om det allra djupaste. Nu ställer Peter de viktiga frågorna som får Hjalmar att tänka till …

Vad betyder Jesus för dig?
– Jesus ger mening och riktning åt mitt liv. Han ger mig ett hopp. Ett hopp om en framtid, ett hopp om att livet är mer än detta, att döden inte är slutet. Tänk att då behöver jag inte längre se alla brister, allt fördärvat – för allt som förstör livet finns inte då!
Min farmor dog under hösten. Hon har betytt mycket för mig, därför var det väldigt tufft att förlora henne. Men hon trodde på Jesus, därför vet jag att jag kommer att få träffa henne igen. När jag stod vid hennes grav blev det tydlig för mig att detta var inte Guds tanke från början. Därför är det inte konstigt att Jesus grät vid Lazarus grav (Joh. 11:35). Döden – att skiljas åt så definitivt – är lika smärtsam för en kristen som för en ickekristen. Men skillnaden är att Jesus ger ett hopp och en förvissning om att få ses igen.
Livet med Jesus hjälper mig att hantera svårigheter och beslut, för det ger mig perspektiv på vad som är viktigt i livet, i mitt och i andras liv.

Vilken skillnad gör detta i ditt liv?
– Jag gillar att leva, men jag måste inte uppleva allt eller få maximalt ut av mitt liv. Tron på Jesus gör att jag kan välja bort självförverkligande grejor för att tjäna honom.
Jesus har mött mig, därför vill jag möta andra människor tillsammans med honom. Det ger ett större värde att hjälpa människor, att försöka se dem med Jesu ögon – att kunna se till deras behov framför mina egna, för så såg Jesus till mina behov. Jag måste inte få egna fördelar i varje situation.
Jag söker i Bibeln efter svar, jag tror att Jesus ger visdom i mitt liv genom sin undervisning. Gud har tänkt de bästa tankarna för mitt liv. Jag får mycket gratis i relationen med Jesus, i hur jag ska tänka kring livet.
Rent moraletiskt gör det en skillnad, jag väljer bort vissa saker som inte bygger upp. När jag står inför stora beslut är jag inte ensam, t.ex. när det gäller val av boende, utbildning, osv.
Visst är jag också rädd och osäker ibland, men när rädslan för att olycka eller annat ont ska hända blir stor, då kan jag vila i Guds händer – jag blir inte uppstressad. Det är min övertygelse att jag inte är ensam. Gud har lovat att vara med. Och Gud är mäktig att skydda mig, så jag behöver inte vara så orolig.

Hur visar du för andra vad Jesus betyder för dig?
– Jag missar ofta möjligheten, jag ’fegar ut’ en hel del.
Ibland undervisar jag i ungdomsgrupper och i föreningar, då vill jag förmedla den kärlek som Jesus ger. Att få kämpa med en text från Bibeln för att kunna dela med mig av Guds budskap är inte enkelt, men det betyder mycket för mig att få göra det.
Sedan vill jag hellre ge människor som tigger en tjänst än pengar. En period mötte jag ofta en tiggare på Lunds Central som frågade om pengar till bussen, så jag undrade varför han alltid ville ha pengar? Förtvivlad svarade han att han var spelberoende. Jag letade upp telefonnummer till Spelberoendes riksförbund och gav det till honom vid ett senare tillfälle.
Vi som delar lägenhet vill ha ett öppet hem, därför bjuder vi gärna in folk. Gud har välsignat oss med god plats, så det händer ofta att någon sover över. Det är väl också ett sätt att visa vad
Jesus betyder?

Peter Storgaard, Lund

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan