Mission – ett livsförvandlande koncept

Vad är mission? Att packa ihop och lämna Sverige? Eller handlar det om den människa du möter på gatan, som bor i huset intill dig?

När vi hör ordet mission och funderar på vad Bibeln säger om detta, så tror jag de flesta av oss tänker på det Jesus sa strax innan han lämnade jorden: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar (Matt. 28:19). Det är det vi kallar Jesu missionsbefallning.
Många människor har tagit denna befallning på allvar och berättat om Jesus – och om vad Jesus gjort i deras liv. Detsamma har många människor gjort inom ELM, både i Sverige och i utlandet. Att ELMare har tagit orden på allvar har betytt att flera hundra tusen människor har fått höra om Jesus. Kanske mer än en miljon.

Vi vill även i dag ta Jesu befallning på allvar. Men hur gör vi det? Först och främst får vi säga att det inte bara finns ett sätt. Ser vi oss om i världen är det väldigt tydligt att Gud är mångfaldens Gud. Vi människor är olika, det finns olika årstider, det finns mer än en miljon olika djurarter och vi kunde fortsätta. Men hur vi än missionerar finns det bara en utgångspunkt som gäller för oss alla, och då även för dig som läser detta: Att du har fått höra vad Gud vill säga till dig och att du har tagit emot det. Att Jesus får komma först i ditt liv.

Jesus sade: Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon (Matt. 6:24). Det handlar om antingen eller. Det handlar inte om att ha två arbetsgivare, det går djupare än så. Om du tänker efter – vem är då herre i ditt liv? Vad ligger till grund för dina beslut? När du ska bestämma semester, när du köper bil, när du byter jobb – när du handlade något senast …? Vi utgår ofta från vår egen vilja: Vad är jag sugen på, vad har jag tid med, vad har jag pengar till?
Till min konfirmation fick jag ett bibelord av prästen. Först blev jag lite besviken, för jag fick en vers som är ganska känd, men den har följt mig och fått påverka mina beslut. Versen var denna: Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också (Matt. 6:33).
Det är viktigt att slå fast att Gud har skapat oss med olika intressen. Så det handlar inte om att vi ska bli livsförnekande och förtränga det vi vill. Men i allt – tidsplanering, husköp, val av jobb, semester m.m. – ska vi först söka Gud. Och Gud kommer att vägleda oss!
Jag bor med två kompisar och vi hade bestämt att vi skulle köpa en mikrovågsugn. När jag vaknade nästa morgon bad jag Gud om att han tydligt skulle visa oss om vi skulle lägga hans pengar på detta. När jag senare bad en kompis om att få låna hans bil, visade det sig att han och hans fru ville bli av med sin mikro. Man kan kalla det en tillfällighet, men jag tror inte att det var det.

Jesus har gett oss en ”mission”, ett uppdrag: ”Gå ut till alla folk med budskapet om mig!” Mission handlar om att människor behöver Jesus.
Varje dag möter vi många männi­skor. Vi sitter bredvid dem på tåget, pratar med dem på jobbet, står bakom dem i kön på Ica … Det tar tolv timmar att flyga från Amsterdam till Lima i Peru. På en sådan resa satt jag bredvid en för mig okänd person. Var det viktigt för mig om den personen kände Jesus eller inte? Jag får erkänna: nej, det var det inte.
En amerikansk pastor uttryckte det ungefär så här: ”När du börjar tro att en heroinmissbrukare eller en alkoholist har evigt värde, när du börjar tro att en ensamstående mamma på socialbidrag betyder mer för Gud än någonting annat – då kommer du att stanna upp och börja tjäna dem i Jesu Kristi namn. Du blir frustrerad över deras situation – men du kommer inte att lämna dem.”
Hur ser du på människor? Ser du deras eviga värde? Ser du ditt eget värde? Kära vän, Gud älskar dig! Det finns ingenting som kan få Gud att älska dig mindre! Detsamma gäller din granne, kompis, medresenär och vem du än möter.

Vad vill du leva för? I augusti gick det en dokumentär på svensk TV som handlade om Marianne och Sven Göranssons arbete i Papua Nya Guinea. Sven berättade vad han hade fått höra från Gud: ”Det enda du kan ta med dig till himlen är människor du har vunnit för mig.”
Alla är inte kallade till mission i and­ra länder, men vi är alla kallade att älska och tjäna vår nästa. Jesus säger: Om nu jag, som är er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er (Joh. 13:14–15).
Se människorna du har omkring dig – ”att älska en person innebär att se honom så som Gud hade tänkt honom.” (Fjodor Dostojevskij)

Peter Storgaard, missionssekreterare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan