Kategori: Maj 2012

Barnen från slummen

Bethesda Children Ministry är ett center som i snart tio år arbetat för gatubarn i Kenya – det finns nu i Ngata, cirka en mil från staden Nakuru. För några månader sedan fann de fler barn att hjälpa!

Hemligheten med Guds hus

Detta skriver jag i hopp om att snart komma till dig, eller – ifall jag dröjer – för att du skall veta hur man bör förhålla sig i Guds hus. Jag menar: i den levande Gudens kyrka, sanningens stödjepelare och grundfäste. Alla måste ju erkänna hur stor den hemlighet är som vi tror på:
Han som trädde fram som människa, fick sin rätt bekräftad i Anden, skådades av änglar, förkunnades bland folken, troddes i världen, upptogs i härlighet. 1 Tim. 3:14–16

Ny kyrka i Harrar

Harrar i östra Etiopien har fler än hundra moskéer. Där har den evangelisk-lutherska kyrkan EELC just byggt en ny kyrka – för att evangeliet om Jesus Kristus ska kunna spridas.

… hur kan man vara så säker?

Jag kämpar mycket med tvivel. Framför allt tycker jag att det är svårt när man ska ta ställning i kontroversiella eller svåra teologiska frågor. Vissa verkar så bombsäkra. De har enkla svar på svåra frågor och jag upplever sällan att det är så enkelt! Det kan vara att svaren känns… Läs hela artikeln »

Jesus och jag – i bön till vår Far

När vi ber lägger vi ofta till ”i Jesu namn”. Hur får orden en konkret betydelse för oss? Läs Till Livs serie om bön!

Vittne i Chiclayo

Hur är det att vara missionär? Evangeliet ska predikas – men kan man göra det utan att först dela människors vardag?

Varför mission?

Det började med en grupp rädda, modstulna män. Nu är kristen tro spridd över hela jorden. Hur kunde det ske? Jo, den som berättar om sin tro är aldrig ensam. Herren själv är med, genom sin helige Ande. Då sprids tron.

Det främmande kan verka skrämmande

”Varför tar Sverige emot fler invandrare än vad vi kan ta hand om?” frågade en bekant nyligen. Jag funderade lite innan jag svarade, kanske lite halvfräckt: ”Vad gör du för att ta hand om dem?” Även om det under de senaste åren blivit hårdare tag inom den svenska migrationspolitiken så… Läs hela artikeln »

En öppen dörr till Indien!

Detta var andra gången som jag hade förmånen att besöka vännerna i Indien och BLM (Bethesda Lutheran Ministry). Resan var – liksom min första resa 2011 – mycket givande. Det är en förmån att få besöka ett land vid flera tillfällen och med olika reskamrater, det ger många olika infallsvinklar…. Läs hela artikeln »

ANDEN visar vägen

Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går… Läs hela artikeln »