Lyssna till Jesus!

När halva högtiden redan var förbi, gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa. Judarna blev förvånade och sade: ”Hur kan han känna Skrifterna, han som inte har studerat?” Jesus svarade: ”Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Den som talar av sig själv söker sin egen ära, men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning, och ingen orättfärdighet finns i honom.” Joh 7:14–18

Jesus som lärare. Vid lövhyddohögtiden, en av judarnas stora högtider, kommer Jesus upp till templet i Jerusalem och börjar undervisa, som han ofta gjorde där. Som lärare var Jesus enastående. Överallt där han vandrade fram förvånade man sig över hans undervisning. Han – snickarsonen från Nasaret – hur kunde han sitta inne med en sådan kunskap? Redan vid tolv års ålder, när Jesus efter påskhögtiden blev kvar i templet, visade sig hans stora begåvning. Han lyssnade på de skriftlärdes undervisning och ställde frågor till dem. Och ”alla som hörde honom häpnade över hans förståndiga svar”.
När sen Jesus börjar sin offentliga verksamhet och håller sin bergspredikan står det att ”när han avslutat detta tal var människorna mycket förvånade över hans undervisning, ty han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärde”. Även tempelvakterna, som översteprästerna och fariséerna hade skickat ut för att gripa Jesus, säger när de kommer tomhänta tillbaka: ”Aldrig har någon människa talat som han.”

Jesu lära. Vad var det då som Jesus lärde och som väckte så stor förvåning? Jo, att han kom med Guds lära. Det var vad Gud sagt, det var Guds ord. På flera ställen i Johannes evangelium framhåller Jesus just detta och då ofta just för att visa vem han är. Att han är något mer än snickarsonen påstår han genom att han framhåller sin gemenskap med Gud Fadern, ja, han säger att de är ett. Därför kan han säga: ”När ni har upphöjt Människosonen skall ni förstå att Jag Är och att jag inte gör något av mig själv utan talar vad Fadern har lärt mig.” Jag Är är ju det namn som Gud presenterar sig med för Mose i den brinnande busken.
Ett exempel på Jesu förening med Fadern är när han säger: ”Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk.” Jesus sökte aldrig sin egen ära utan Guds ära, därför talade han aldrig av sig själv. Jesu ord är Guds ord, de ord som vi har i vår Bibel och som är Ande och liv, ja, sanning. Jesus är ju sanningen själv.

Att lyssna i tro till Jesu lära. Nu har du och jag också möjlighet att lyssna till Jesu undervisning och vi möter den i Nya testamentet i Bibeln. Jesus undervisade också utifrån Skrifterna, det vi har som Gamla testamentet. Vi får ta emot all denna undervisning i tron på honom som Gud, varifrån all visdom kommer. Apostlarna predikade ”Kristus som Guds kraft och Guds vishet”. Vill du också bli vis, så lyssna till Jesus. Vi får inte glömma att hela Bibeln är utandad av Gud och ”nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet”.
Till dig som läser detta vill Jesus säga detsamma som när han allra först talade till folket: ”Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium.” Det är genom att lyssna till Bibelns undervisning som du kan komma till tro på Jesus. Han är din och allas Frälsare. Han är den enda vägen till Gud och till himlen. Jesus har gjort precis allt vad som fordras till detta. Tag emot detta och tro att det också gäller dig.

Bön: Jesus, hjälp mig att kunna lyssna till din under­visning så att jag kommer till tro på dig som min Frälsare.

Bertil Henriksson, Jonstorp
ELM-predikant

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan