Kategori: Oktober 2012

Jesus i Höganäs

I somras satsade en del av ELMs föreningar på att bjuda in till tältmöte, med undervisning, sång och gemenskap. Ett av tälten placerades mitt bland folket, vid hamnen i Höganäs.

… jag vill gärna be mer

Fråga Har följt Till Livs serie om bön – och jag vill gärna be mer. Men jag har hamnat i en återvändsgränd som är svår att komma ur. Allt runt omkring mig vill få mig att stå till tjänst, vilket jag gärna gör. Sen är mitt arbete en tjänst i… Läs hela artikeln »

Våga vara ledare – och följa Ledaren

Hur ska en kristen ledare fungera? Är en kristen ledare annorlunda än en annan ledare? Finns det några allmängiltiga regler för hur en god ledare ska vara? Och är det förenligt med ett ”kristligt sinnelag” att sträva efter ledande positioner – inom företaget, inom samhället, och inom den kristna gemenskapen?

Äktenskapet – en trygghet för barnen

Nils-Ola Andersson vänder sig i en insändare till Till Liv (9/2012) emot att en tidigare artikel av Jakob Andersson om äktenskap och sambo brister i realism. Jag kan dela uppfattningen att artikeln målade äktenskapet i väl grälla färger. Även om äktenskapet bärs upp av Guds välsignelse finns det mycket mörker… Läs hela artikeln »

Att ta sig rätten

År 2004 framkom det att vid sjukhuset i Torsby hade en obehörig läkare arbetat under längre tid. Han hade studerat en del medicin utomlands, men hade ingen hel läkarutbildning och han uppfyllde inte kraven för att arbeta som läkare i Sverige. På felaktiga grunder, och på grund av brister i… Läs hela artikeln »

Sportläger med Jesus

Det har i sommar varit ett sex veckor långt sportläger i Asella, anordnat av den evangelisk-lutherska kyrkan (EELC). Varje vecka deltog 30–40 barn.
ELM ordnade två olika resor från Sverige, där varje resa innehöll två veckor som ledare på sportlägret och en veckas rundresa i Etiopien. Den första resan gjordes i juli och den andra, som vi här får ta del av, i augusti.

Bön – när det är svårt

Är det lönt att be? Hör Gud min förtvivlade bön och vill han mig väl? Till Livs Böneskola vill hjälpa dig.

Fastan – en hjälp i livet

Vad blev det av Jesu undervisning om fastan …? Tag gärna emot fastan som en hjälp i bönelivet. Målet är att HAN blir större och jag mindre.

Lyssna till Jesus!

När halva högtiden redan var förbi, gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa. Judarna blev förvånade och sade: ”Hur kan han känna Skrifterna, han som inte har studerat?” Jesus svarade: ”Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, skall han… Läs hela artikeln »