Jesus kommer snart!

En ung evangelist från Qersa, Tsegayesus Hurisa, som går sista året på Mekane Yesus-kyrkans teologiska seminarium i Addis Abeba, Etiopien, har genom missionär Johnny Bjuremos förmedling sänt läsarna av Till Liv en hälsning med en kort predikan, nedtecknad på engelska. Han vill gärna ”förkunna Herrens återkomst för Sveriges folk”.

En ung evangelist från Qersa, Tsegayesus Hurisa, som går sista året på Mekane Yesus-kyrkans teologiska seminarium i Addis Abeba, Etiopien, har genom missionär Johnny Bjuremos förmedling sänt läsarna av Till Liv en hälsning med en kort predikan, nedtecknad på engelska. Han vill gärna ”förkunna Herrens återkomst för Sveriges folk”.

Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen Apg. 1:11.

Lukas berättar om Herrens Jesu himmelsfärd. Vi ser av sammanhanget att lärjungarna inte ville skiljas från Jesus, särskilt inte efter hans uppståndelse, eftersom de sett att han är den ende HERREN i himlen och på jorden och den som har all makt i sin hand. När de var i behov av pengar, gav Jesus dem vad de behövde, t.o.m. ur en fisks mun. När de var hungriga, försåg Jesus dem med mat. Jesus var deras allt i alla. Men plötsligt såg de för sina ögon hur Jesus for upp till himlen. De blev bedrövade och det var då änglarna tillkännagav Jesu återkomst.

Detta påminner oss om Guds rike. När Jesus började undervisa sade han: ”Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium.” Det är hans vilja att var och en kommer till hans rike. En gång svarade Jesus Pilatus: ”Mitt rike är icke av denna världen.” Några få människor trodde detta. Bland dem är det bästa exemplet den rövare som blev korsfäst vid sidan om Jesus. Han bad: ”Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike.” Vilken underbar kunskap detta är! Jesus dog på korset för att vi skulle få komma in i hans rike. Slutmålet för kristen tro är Guds rike.

Trots att lärjungarna blev bedrövade vid Jesu himmelsfärd, for han upp för att inta platsen vid Faderns högra sida för att i sitt rike förbereda sina sanna lärjungars ankomst. Det var syftet med hans himmelsfärd.

Vänner i Kristus, Jesus kommer snart! När han tjänade här på jorden använde han aldrig makt eller auktoritet till att med tvång omvända människor. Och själv kan jag vittna om att Jesus mötte mig med kärlek, nåd och barmhärtighet.

Men så blir det inte vid hans återkomst. Då har körens sång tystnat och predikanten predikar inte längre evangelium. Kyrkans missionsarbete är avslutat. Det blir inte någon mer konfirmandundervisning. Jesus uppenbarar sig från himlen i flammande eld med sina mäktiga änglar. Han kommer att straffa dem som inte velat lära känna Gud och hörsamma evangelium om Jesus Kristus. Det skall straffas med evigt fördärv och utestängas från gemenskap med Gud och inte längre stå under hans makts majestät.

Är du beredd att möta Herren Jesus? De flesta i kristenheten tänker inte på Jesu återkomst, särskilt inte de som lever i överflöd. Man kan ha pengar, hälsa, goda relationer och allt man behöver här i världen men sådana ting hjälper ingen in i Guds rike. Den allra fattigaste stackare från tredje världen kan å andra sidan stå med full tillförsikt vid himlens port, bara han har satt sin tro till Jesus. Vi är inte återlösta för att leva i denna världen för evigt utan för att i evighet leva i Guds rike, där mänskliga auktoriteter inte längre har något inflytande, där konungarnas Konung och alla herrars Herre, Jesus Kristus, regerar evinnerligen. Prisat vare hans namn!

”Och jag hörde en stark röst från tronen säga: ’Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem’” Upp. 21:3. Vad är detta för ett folk? Här är svaret: ”Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod” Upp.7:14.

På vilken sida står du i dag? Lämna allt annat åsido och bered dig att möta Jesus! Amen. Kom, Herre Jesus.

Tsegayesus Hurisa etiopisk evangelist

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan